Nyheter

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 – Bodøregionen

Regjeringen bevilget en egen krisepakke i revidert nasjonalbudsjett til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Tallene er klare for kommunale næringsfond i Nordland.

Ny By Ny Flyplass – Vår tids største og viktigste prosjekt!

Morten Jakhelln representerte BRUS og næringslivet i Bodøregionen i møte med samferdselsminister, Knut Arild Hareide 17. juni i Bodø.


Nyhetsarkiv