Det som er bra for min region, er også bra for min bedrift.

Les mer om Bodøregionens Utviklingsselskap

Nyheter

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 – Bodøregionen

Regjeringen bevilget en egen krisepakke i revidert nasjonalbudsjett til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Tallene er klare for kommunale næringsfond i Nordland.


Nyhetsarkiv