Det som er bra for min region, er også bra for min bedrift.

Les mer om Bodøregionens Utviklingsselskap

Nyheter

Bodøregionens Utviklingsselskap søker: Prosjektleder

Vi søker etter en ny medarbeider som kan være med å utvikle Bodøregionen til å bli en enda sterkere region, der næringsutvikling, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping står i fokus.

COVID-19 Status vedtatte tiltakspakker fra regjering, storting, fylke og kommuner

Les BRUS og Bodø næringsforum sin oppsummering av COVID-19 Status vedtatte tiltakspakker fra regjering, storting, fylke og kommuner.

COVID-19 – Kompensasjonsordning og kontantstøtte til næringslivet – praktiske detaljer

Torsdag kveld ble det klart hvordan kompensasjonsordning for næringslivet skal fungere i praksis med tanke på hvilke bedrifter som kan få støtte og hvor mye det enkelte selskap kan få dekket i støtteordningen.


Nyhetsarkiv