Det som er bra for min region, er også bra for min bedrift.

Les mer om Bodøregionens Utviklingsselskap

Nyheter

NOU – Det handler om Norge – verdiskapingen skjer i distriktene

BRUS har gitt innspill på NOU 2020: 15 - Det handler om Norge. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

Opscom Systems blir en del av BRUS

Verdensledende selskap innen internasjonal luftfart og luftfartssystemer går inn på eiersiden av BRUS. 

Vi må ikke la toget gå fra oss

Fristen for innspill til KVU Ny By Bodø var 12. mars. BRUS har levert våre innspill.


Nyhetsarkiv