Det som er bra for min region, er også bra for min bedrift.

Les mer om Bodøregionens Utviklingsselskap

Nord-Norge inngår internasjonale samarbeid med verdensledende flyfabrikanter i Frankrike for å innfri regjeringens målsetting om nullutslipps luftfart innen 2030.

Nord-Norge inngår internasjonale samarbeid med verdensledende flyfabrikanter i Frankrike for å innfri regjeringens målsetting om nullutslipps luftfart innen 2030.

Blastr tilbake i Bodøregionen – vil etablere Pelletsfabrikk i Gildeskål

BRUS og Blastr har samarbeidet i flere år for å få til en etablering i Bodøregionen, først med et grønt stålverk i Fauske/Sørfold og nå en pelletsfabrikk på Saura i Gildeskål.

BRUS og Bodø Næringsforum etablerer internasjonal skole i Bodø

Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum etablerer stiftelsen Bodø Internasjonal School med formål om å drive internasjonal skole i Bodø.


Nyhetsarkiv