Nyheter

Ny By Ny Flyplass – Vår tids største og viktigste prosjekt!

Morten Jakhelln representerte BRUS og næringslivet i Bodøregionen i møte med samferdselsminister, Knut Arild Hareide 17. juni i Bodø.

Bodøregionens Utviklingsselskap søker: Prosjektleder

Vi søker etter en ny medarbeider som kan være med å utvikle Bodøregionen til å bli en enda sterkere region, der næringsutvikling, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping står i fokus.


Nyhetsarkiv