Your address will show here +12 34 56 78
Investere i Bodøregionen

TA MED BEDRIFTEN DIN TIL BODØREGIONEN

- "Det som er bra for min region,

er også bra for min bedrift".

 

BRUS er det naturlige kontaktpunktet for alle som vurderer, samt jobber med å etablere virksomheter i Nord-Norge, med spesialisert fokus på Bodøregionen.

Vårt hovedmål er å legge til rette for flere investeringer, økt vekst & verdiskaping, samt bidra til flere arbeidsplasser i landsdelen. Vi jobber aktivt med å sikre økt kompetanse til nærings- og samfunnslivet, samt koble utdanningsinstitusjoner tettere med arbeidslivet.

Dette gjør vi ved å fremme, promotere, få til samarbeid og styrke næringsregionen, Bodø. Vi skaper eksklusive nettverk mellom investorer, næringsliv, akademia, organisasjoner og offentlig forvaltning.

Vi har særlig ekspertise med å koble næringsaktører med politiske beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

  • Text Hover
Næringsetablering

Vi er din foretrukne samarbeidspartner

Vi er den essensielle partneren for investorer, bedriftseiere, kunnskapsaktører, selskaper og offentlige foretak som ønsker å etablere seg og lykkes i Nord-Norge. Uansett bransje eller utviklingsstadium din virksomhet er i, kan vi hjelpe deg i å lykkes. Vi har nøkkelkompetanse på hvor man kan etablere seg i vår region, og hvordan ditt foretak skal få det til. 

Den største verdien ved å samarbeide med oss er tilgang på vårt unike og profesjonelle nettverk. Vårt nettverk består spesielt av kompetanse innen energiproduksjon, krafttilgang, distribusjon av strømnett, akvakultur og sjømat, eiendomsutvikling, finans, teknologi, IT & luftfartsfaglige aktiviteter.  

Vi tilbyr tillegg ekspertise innen rådgivning, kommunikasjon, veiledning, politisk støtte og nettverkskompetanse. Les mer om våre tjenester her:  

BRUS har som spesialområde ved å jobbe aktivt med regionale, nasjonale og internasjonale politiske beslutningsprosesser, prosesser som påvirker vilkårene for forretningsutvikling og vekst i vår region.

  • Text Hover
  • Text Hover
Tilgang. Logistikk. Infrastruktur.

Kommersielle tomteområder / Strømnettfordeling

Er du på utkikk etter å etablere en virksomhet, fabrikk eller et industriområde? Uansett hvilken bransje du er involvert i, kan vi veilede deg, gi råd, støtte og åpne riktige dører.


Vi har nødvendig kunnskap og tilgang til forretningslokasjoner og kommersielle tomteområder for alle formål som tilbyr betydelig verdi for nye bedriftsetableringer. Vi besitter kunnskap og spesiell kompetanse innen energiproduksjon og strømnettfordeling, noe som er avgjørende for enhver bedriftsdrift.


Gode logistikk- og infrastruktursystemer er de mest grunnleggende kravene for effektive og bærekraftige kommersielle operasjoner. Vi legger også mye innsats i å utvikle mer direkte ruter (inkludert godstransport) til Bodø lufthavn med fokus på miljøvennlig luftfart.

  • Text Hover
Tilpassede Rekrutteringskrav

Brobygger gapet mellom utdanning og arbeidsliv

Vi er engasjert i å fremme en lysere fremtid gjennom strategiske samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Vi forstår at utdanning er nøkkelen til personlig og samfunnsmessig utvikling, og derfor spesialiserer vi oss på å jobbe tett med kommunen, skoler, høgskoler og universiteter, Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet, for å etablere nye utdanningsprogrammer.


Vi har en dyp forståelse for de unike behovene og målene til bedriftene vi samarbeider med. Enten det handler om å utforme et læreplan som tilpasser seg dagens bransjekrav eller etablere nye bachelor- og masterstudieprogrammer, er vi her for å imøtekomme spesifikke krav.


Vi brobygger gapet mellom akademia og næringsliv. Ved å koble utdannere med eksperter, bedrifter og ressurser gir vi institusjonene muligheten til å ruste studentene med de ferdighetene og kunnskapen som er nødvendige for suksess i dagens konkurransepregete verden. Gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner forplikter vi oss til å forme neste generasjon ledere, innovatører og endringsaktører.

  • Text Hover
Konsultasjon. Rådgivning. Forretningsanalyse.

Vi er her for deg!

Vi er din pålitelige samarbeidspartner for bedriftsutvidelse og vekst. Vi spesialiserer oss på å gi veiledning, ekspertrådgivning og unik støtte til bedrifter som ønsker å etablere seg og blomstre i vår livlige region.


Å navigere kompleksitetene ved å gå inn i en ny markedsplass eller skalere driften kan virke overveldende, og vi forstår både utfordringene og mulighetene som vår region tilbyr. Vi bringer med oss en rikdom av lokal kunnskap, markedsinnsikt, et sterkt nettverk og politisk innflytelse, med skreddersydde løsninger for dine spesifikke behov. Enten du er en oppstart som ønsker å etablere deg eller et etablert foretak som ønsker å ekspandere, kan vi hjelpe deg med å stake ut en vellykket kurs. Fra markedsundersøkelser og overholdelse av reguleringer til strategisk planlegging og lokale partnerskap, tilbyr vi en omfattende tjenestesuite for å sikre at din bedrift trives i vår dynamiske region.


La oss hjelpe deg med å drive virksomhet i Bodø-regionen. Sammen kan vi gjøre dine ambisjoner til virkelighet.

  • Text Hover
Innflytelsesrike forretningsarrangementer

Møteplasser med stor innvirkning

Vi er stolte av å arrangere en av Nord-Norges mest prestisjefylte forretnings- og politiske samlinger, som forener en mangfoldig forsamling av ledende forretningsledere, innflytelsesrike politikere og dedikerte partnere som er forpliktet til å fremme by- og forretningsutvikling i Bodø og områdene rundt.

Våre møteplasser fungerer som katalysatorer for meningsfulle dialoger, fremmer samarbeid og innovative ideer som kan forme fremtiden for Bodø og regionen. Disse arrangementene fungerer som en viktig plattform for utveksling av innsikter, dyrking av partnerskap og fremdrift i økonomisk utvikling. Ved å samle lysende skikkelser fra forretnings- og politikkverdenen, inspirerer vi positiv endring, løsningsorienterte tilnærminger og leder Nord-Norge mot en velstående og bærekraftig fremtid.

Les mer på vår dedikerte side www.brusevents.no

 

 

 

 

Vårt oppdrag

Vi fremmer og promoterer Bodø-regionen for å oppmuntre til lokale samarbeid og tiltrekke eksterne investeringer. Vi streber etter forbedrede, konkurransedyktige og attraktive forretningsvilkår i Bodø og regionen.

Vårt mål

Verdiskaping i vår region. Å oppnå bærekraftig næringsutvikling for å skape flere jobber, økt investering og styrket samarbeid mellom næringslivet og offentlig forvaltning.

Vår strategi

Vi skaper møteplasser og nettverksarenaer, vi gir kompetanse, etablerer virksomheter. Vi kobler muligheter og åpner dører for samarbeid som fører til investeringer og muliggjør etablering av nye bedrifter, generering av arbeidsplasser og behov for spesifikke kompetanser.

Muligheter

Samarbeid

Nyetableringer

Arbeidsplasser

Kompetanse

VÅRE EIERE

46 viktigste bedrifter i Bodøregionen.

Aksjonærer

Ansatte

Omsetning

Lønn

NYHETER

Les mer om hva skjer i Bodøregionen.

Hovednyhet

Til høsten trer Harald Willumsen Østbø inn som ny administrerende direktør i BRUS! 

4 July 2024

I oktober tar Harald Willumsen Østbø (42 år) over som administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS). Den nye direktøren har en sol...

Hovednyhet

Gratulere med 50 års ekspertise og engasjement – Finneid Sveiseverksted

25 June 2024

I år markerer Finneid Sveiseverksted AS, et av Nord-Norges største og eldste firmaer innen sveising og konstruksjoner, sitt 50-årsjubileum. Beliggende...

Hovednyhet

Ingvill Berg trer inn som daglig leder for Bodø International School -BOINT! 

24 June 2024

Bodø International School (BOINT) har gleden av å annonsere at Ingvill Berg (51) vil tiltre som daglig leder fra 1. oktober 2024. Etter en grundig ans...

Hovednyhet

En ny epoke for nordisk forsvarsallianse! 

20 June 2024

En merkedag for Bodøregionen og det nordiske samarbeidet! Det er svært gledelig at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan får en sentral ro...

Hovednyhet

Nå er topplederstillingen utlyst – En unik mulighet til å lede nærings- og samfunnsutvikling i nord! 

24 May 2024

Nå søker Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) etter en ny administrerende direktør, som skal løfte utviklingsarbeidet og strategiene videre. Dette e...

Hovednyhet

Løsningen til Nordland Fylkeskommune – En avgjørende nøkkel for å realisere ny stadion

16 May 2024

BRUS & BNF Støtter Nordland Fylkeskommunes nye forslag til løsning om å se på festetomt for Bodø Glimts fremtidige stadion. Det sier administreren...

DET SOM ER BRA FOR MIN REGION ER BRA FOR MIN BEDRIFT

La oss hjelpe deg å finne frem i Bodø næringsregion.

  • Text Hover
Kontakt oss

TEL: 995 14 321
E-MAIL: post@brus.bodo.no
ADDRESS: Framgården, 4. ETASJE, Storgata 8, 8006 Bodø

 

©2023 BRUS. All Rights Reserved. Personvernerklaering.

 

Løsning levert av DMP Bodø