Det som er bra for min region, er også bra for min bedrift.

Les mer om Bodøregionens Utviklingsselskap

Nyheter

Øker innsatsen på hydrogen – Bodøregionen er et naturlig valg for en storskala satsing!

Fredag ble Stortingsmeldingen om verdiskaping fra norske naturressurser og peker på hydrogen som en viktig energikilde i framtiden. Bodøregionen er et naturlig valg for en storskala satsing.

Urban Industri – Fremtidens arbeidsplasser med høy verdiskaping i ny bydel i Bodø

BRUS har sammen med DNB, Bodø Kommune og Norsk Industri fått de fremste arkitektene med Asplan Viak og DRMA til å lage et mulighetsstudie for utvikling av "urban industri" i Bodø.

Forsterker klyngesamarbeid om grønn luftfart i Nord

En samlet klynge i Nord stiller seg bak et initiativ for å gjøre kortbanenettet i Nord-Norge til en internasjonal test- og utviklingsarena for grønn luftfart. 


Nyhetsarkiv