Det som er bra for min region, er også bra for min bedrift.

Les mer om Bodøregionens Utviklingsselskap

Nyheter

BRUS ønsker nytt logistikk-knutepunkt i Bodø – det vil føre til mange nye arbeidsplasser

BRUS er skeptiske og kritiske til byråkratene som har laget utredningen som sier "nei" til nytt havneutsnitt på Langstranda og flytting av jernbane. 

Innspill til Nord Universitets strategi fram mot 2030

Nord Universitet er godt i gang med strategiarbeidet frem mot 2030 og BRUS har gitt sine innspill til strategien på vegne av næringslivet i Bodøregionen.

Nordområdemeldingen – en viktig premissleverandør for næringsvirksomhet i Nord-Norge – gode nyheter for Bodøregionen

Fredag 27. november la regjeringen frem Nordområdemeldingen på Nord Universitet. At regjeringen ønsker å legge et marint kapitalforvaltningsfond til Nord-Norge er helt essensielt for å satse på- og kunne skape fremtidens arbeidsplasser i Nord.


Nyhetsarkiv