Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterFlere jobber i Bodø og Bodøregionen

Flere jobber i Bodø og Bodøregionen

[post_published]

BRUS og Bodø Næringsforum har som oppdrag å bidra til økt verdiskaping og etablering av flere arbeidsplasser i Bodø og i regionen. I tillegg er det viktig for våre bedrifter å bidra til en positiv samfunnsutvikling fordi dette også vil være positivt for bedriftene.

Å få til etablering av nye arbeidsplasser og økt næringsvirksomhet forutsetter et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Gode rammebetingelser er viktig for å lykkes.

BRUS og Bodø Næringsforum har som oppdrag å bidra til økt verdiskaping og etablering av flere arbeidsplasser i Bodø og i regionen. I tillegg er det viktig for våre bedrifter å bidra til en positiv samfunnsutvikling fordi dette også vil være positivt for bedriftene.

Å få til etablering av nye arbeidsplasser og økt næringsvirksomhet forutsetter et godt  samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Gode rammebetingelser er viktig for å lykkes.

Vi vil påpeke at svært mange lokale bedrifter i Bodøregionen er i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Derfor må regionen ha gode og forutsigbare rammevilkår for å være attraktiv mht utvidelse av eksisterende bedrifter, samt etablering av nye virksomheter og arbeidsplasser.

Etablering av lokale bedrifter og arbeidsplasser skjer ut ifra flere kriterier. Kostnadsnivå og sannsynlig lønnsomhet for bedriften er en avgjørende faktor for å etablere eller videreutvikle bedrifter i Bodø og regionen. Gode offentlige tjenester og attraktivt miljø/bolyst er også viktig. 

Bodø er kåret til Norges mest attraktive by – det er meget positivt. På den andre side er det svært uheldig at Bodø nå kommer ut med Norges høyeste eiendomsskatt.

Det er viktig at kommunen er oppmerksom på at den nye eiendomsskatten innebærer inndragning av kjøpekraft fra bedrifter og innbyggere. Dette vil kunne påvirke investeringslyst og handel negativt. Flere av våre bedrifter vil nå revurdere planlagte prosjekter som følge av dette.

Når bystyret i Bodø nå skal diskutere eiendomsskatt og innretning av denne, ber vi også om at det vurderes hvordan kan Bodø kommune kan stimulere til økt vekst og investeringer blant innbyggere og bedrifter.


Kontaktinformasjon

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf.: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no

Mariann Meby
Bodø Næringsforum