Bodøregionens UtviklingsselskapPressemeldinger → Nordland Betong med arbeidsplasser og verdiskapning til Meløy kommune

Nordland Betong med arbeidsplasser og verdiskapning til Meløy kommune

Pressemelding

14/08/2018, Bodøregionens Utviklingsselskap

Meløy kommune sitter på en svært viktig grusressurs i Fonndalen. Nordland Betong er villig til å strekke seg svært langt for å få tilgang til massene. I tillegg mener tidligere regiondirektør i NHO, Ivar Kristiansen at Meløy er i en svært utfordrende situasjon og har naturlig nok behov for nye og varige arbeidsplasser.

Tore Mosand i Nordland Betong (t.v) og Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS.Foto: Lars Antonsen - Designia

Næringsinteresser og flere arbeidsplasser står mot reiseliv og vern ved turistattraksjonen Engenbreen som er en del av Svartisen. Nordland Betong ønsker å trygge arbeidsplassene, blant annet i Kilvik i Meløy og har brukt store ressurser for å finne en løsning.

Kombinasjonsdrift

-Vi gjør alt som er praktisk mulig for å komme reiseliv og andre interesser i møte. Kombinasjonsdrift mellom reiseliv og næring er fullt mulig å få til her. Vi kan ta ut mindre mengder og gjøre det skånsomt. Det kan innføres en begrenset driftsperiode. Redusert drift i turistsesong, støv og støyskjerming, revegetering etter ønsker og krav fra kommunen, økt bidrag til det kommunalt eide selskapet Svartisen as (Brestua) gjennom kjøp av tjenester, medfinansiering i reiselivsprosjekt for å etablere info-sti med tavler fra Brestua til Fonndalen, sier daglig leder Tore Mosand.

Nordland Betong mener dette fører til flere arbeidsplasser og økt skatteinngang til kommunen. Og ikke minst klimagevinst med SmartBetong av kortreist grus.

-Negativ trend

-For Meløys vedkommende handler det mest om hvordan kommunen kan snu en negativ trend. Kommunen er blant de kommunene i Nordland som har fått flest tilbakeslag de siste 8-10 årene når det gjelder næringsutvikling, sier Ivar Kristiansen. Kristiansen har likevel stor tro på at kommunen med sine ressurser og industrikultur er godt i stand til å snu motgang til vekst. Han er blant annet tidligere stortingsrepresentant og NHO-direktør i Nordland.

Han mener Nordland Betong rett og slett har et meget godt tilbud til kommunen. Nemlig noe så sjeldent som et tilbud om nye arbeidsplasser.

-Jeg oppfatter kommunens lederskap og næringsliv som positive i sin tilnærming til fortsatt å kunne forbli ett av Nordlands flaggskip innenfor industriell utvikling. Men, i en slik situasjon som den Meløy befinner seg i er det naturlig nok krevende å fatte konfliktfulle beslutninger.

Må stenge

Kristiansen spør videre: Hvem andre står klar til å tilby elektrofirmaer mer jobb. Snekkerne, transportfirmaene, rørleggerne, logistikk og transport inn til Engenbreen og Fonndalen. En arbeidsplass innen grusproduksjon i Fonndalen skaper 3-4 nye arbeidsplasser i Meløy som ringvirkning. Dette er standard industrifaktor, sier Kristiansen

Han frykter at samtlige gruskilder i Salten må stenge fordi de er i ferd med å gå tomme.

-Altså må Salten importere grus. Særdeles lite ønskelig og definitivt en svært dyr løsning som blant annet vil øke byggekostnadene, sier den tidligere NHO-direktøren.  Kristiansen har gjennom sitt firma Fokus Nord bistått Nordland Betong i denne prosessen.

Store verdier

Også Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), som jobber for hele regionen, har engasjert seg i saken.

-Grusforekomsten i Fonndalen er en viktig ressurs for hele regionen. Man kan jo spørre om Meløy kommune har råd til i la grusmasser til en verdi av 1.-2 milliarder kroner liggende utørt. Blir man tvunget til å importere grus, blir arbeidsplassene skapt i Bodø og Trøndelag, ikke i Meløy, sier han.

Direktør Odd-Emil Ingebrigtsen ser det som et problem at grusuttakene i Salten må stenge, samtidig som det er store byggeprosjekter på gang.


Kontaktinformasjon

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no

Tore Mosand
Nordland Betong
Tlf: 480 72 920
E-post: tm@nordlandbetong.no

Ivar Kristiansen
Tlf: 992 44 895
E- post: ik@ivarkristiansen.no