Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNæringslivet ønsker at Bodø kommune skal være mer offensive i næringspolitikken

Næringslivet ønsker at Bodø kommune skal være mer offensive i næringspolitikken

[post_published]

BRUS savner en del punkter i Bodø kommunes strategiske næringsplan. Den skal nå behandles av politikerne i Bodø bystyre.

BRUS er eid av 37 selskaper i Bodøregionen. I 2018 omsatte selskapene for over 12 mrd kroner. Mellom 3- og 400 millioner kroner kom tilbake til kommunene i Salten i form av skatteinntekter. En viktig årsak til dette er at det er forutsigbare og stabile rammevilkår for næringslivet.

-Strategisk næringsplan er et hovedverktøyet for vise hva kommunen skal satse på de neste årene. Denne planen skal nå oppdateres av politikerne i Bodø kommune. Vi mener at de må være mer offensive. Spesielt med Ny by- ny flyplass, sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen.

Denne uka sendte BRUS inn flere konkrete innspill til årets oppdatering på strategisk næringsplan.

-Bodø kommune må sette av en egen ressurs som bør jobbe med kommunikasjon, sier Holmen.

-Vi savner også at akkvisisjonsprosjektet står i planen. Det er et eget prosjekt som det jobbes med for å skape enda flere investeringer og nye arbeidsplasser i Bodø. Dette stod ikke engang i planen, sier Holmen.

– Så kunne vi også ønske oss at kommunen blir flinkere til å koordinere arbeidet med Bodø som logistikk-knutepunkt. Her kan vi bidra fra næringslivet, avslutter Holmen.

Les hele brevet her

Innspill Bodø kommune - strategisk næringsplan 2017-2021 handlingsplan 2019 (docx)