Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNy by- ny flyplass – Rett skal være rett!

Ny by- ny flyplass – Rett skal være rett!

[post_published]

Ny by- ny flyplass er det viktigste prosjektet for Bodø, Nord Norge og Norge. Prosjektet vil ha betydning langt utenfor Norges grenser. Det var djerve politikere som tilbake til de dager når det ble vedtatt at forsvarets aktiviteter på lufthavna skulle legges ned, i stedet valgte å se fremover.

Det som var mørke skyer i horisonten, ble omgjort til fremtidsoptimisme, visjoner av verdensklasse og ambisjoner som plasserte Bodø på internasjonal dagsordenen verden rundt. Det skal vi alle være stolte av, fordi det finnes nok eksempler på nasjonale vedtak som har gjort det vanskelig for lokalsamfunn å ta vare på optimismen og fremtidstrua.

I Bodø har vi vært heldige. Vi har nå fått enstemmige politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt til å bygge Bodø og Nord Norge for fremtiden, der vi for første gang i historien skal flytte en hel flyplass et stykke sør-vest, for så å frigjøre sentrumsnære indrefilet-arealer hvor vi skal bygge verdens smarteste og innovative bydel. En bydel som blir like stor som Central Park i New York som skal produsere mer energi enn den forbruker selv. Et innovativt kompetansesentrum med fremtidsrettede arbeidsplasser som skal sikre pensjoner og velferd til fremtidens innbyggere ikke bare i Bodø og Nord Norge, men hele Norge. Med verdens smarteste transport- og logistikkløsninger med verden som visningsarena. En bydel som tiltrekker seg byplanleggere og beslutningstagere fra alle verdens hjørner. Som sagt, det skal vi være stolte av. Alt dette har vi fått til fordi visjonære politikere og samfunnsbyggere tok en negativ sak, snudde den på hodet og grep mulighetene!

Nå er vi snart der, men det krever fortsatt hardt arbeid. For mange tror at prosjektet er opplest og vedtatt. Men det gjenstår fortsatt mye arbeid av mange aktører der det politiske miljøet og næringslivet står samlet. BRUS rolle i dette prosjektet har vært å dele fremtidsoptimismen og visjonene. Næringslivet i Bodøregionen vil være med på utviklingen av dette fantastiske prosjektet. Derfor har vi engasjert oss ekstra! Derfor blir vi også lei oss når Avisa Nordland fremstiller feil fakta i saken. I lørdagens lederartikkel, 16.februar fremstår det som om at BRUS har sendt brev til to statsråder for å be om hjelp til å skape mellomfinansiering. Vi har ikke sendt noe brev, og ikke med det budskapet som fremstilles.

Det BRUS derimot har gjort har vært å be Nærings- og kommunal- og moderniseringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Monica Mæland om et møte. I disse møtene inviterte vi både ordfører Ida Pinnerød (Ap) og ordførerkandidat Lars Vestnes (H) til å delta. Møtene ble gjennomført onsdag 13.februar i Oslo der Vestnes deltok sammen med styret i BRUS. Vi formidlet til ministrene at Ny by- ny flyplass er Bodøs, Nord Norges og kanskje Norges aller viktigste prosjekt om dagen. Det skal bygges en helt ny bydel på nær 3000 mål, som skal bli et verdensledende prosjekt i moderne historie. Denne bydelen skal bygges ut i minst i et 50 til 100-årsperspektiv. Det vil på mange måter være en del av Bodø kommunes «pensjonssparing» for fremtiden. Her vil næringslivet spille på lag for at denne bydelen kan fylles med innhold og bli en attraktiv bydel med arbeidsplasser i verdensklasse. Nå begynner det å bli dårlig tid til å finne løsninger som ivaretar de forpliktelser som Stortinget har vedtatt i Nasjonal Transportplan. I dette skjebnefellesskapet må også Bodø kommune må oppfylle sine forpliktelser. Torsdag 7.februar gjorde Bodø bystyre viktige vedtak for videre fremdrift av prosjektet, vedtak som vi mener må følges opp: «Bystyret viser til forutsetningene i nasjonal transportplan 2018-2029 om at lokale myndigheter skal kjøpe tomt fra Forsvarsbygg til markedspris og i tillegg bidra til finansiering av nye Bodø lufthavn. 1. Bodø bystyre ber rådmannen kartlegge og legge fram en oversikt til neste formannskapsmøte over hvordan Bodø kommune kan kapitalisere/finansiere lokalt eiendomsselskap 2. Bodø bystyre ber rådmannen lage forretnings- og finansieringsplan for eiendomsvirksomheten som skal forvalte eiendomsmassen som frigjøres til byutvikling ved flytting av flyplassen.»

I våre møter med regjeringen ga vi derfor signaler om at det nå fra Bodø sin side virker til å være god enstemmig politisk fremdrift i saken basert på vedtak fattet i bystyret. Vedtak om Bodømodellen, der lokale forpliktelser kan legges på bordet for å få nettopp den nødvendige fremdriften i saken. Vårt viktigste budskap var derfor at departementene må sørge for rask fremdrift i saken straks det ligger en skisse på bordet til hvordan kommunen kan finansiere sitt bidrag.

Ny by- ny flyplass er Bodøs aller viktigste prosjekt om dagen! Det blir ikke enklere for noen samferdsels- og infrastrukturprosjekter å finne handlingsrom i prioriteringene til fremtidige statsbudsjett. Derfor må alle parter, partier og samfunnsbyggere stå sammen om å sørge for at vi kan realisere dette fantastiske visjonære prosjektet til en lavest mulig kostnad, raskest mulig, der vi får på plass en ny flyplass i verdensklasse og hvor vi bygger verdens meste bærekraftige og smarte bydel, med tusenvis av nye arbeidsplasser som finansierer vår felles fremtidige velferd.