Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterOrient Holding AS tar steget inn i BRUS

Orient Holding AS tar steget inn i BRUS

[post_published]

Orient Holding AS har blitt aksjonær i Bodøregionens Utviklingsselskap AS. BRUS sitt lokale eierskap nærmer seg 40 selskap i Bodøregionen.

Styreleder i Orient Holding AS, Stephen Fu, og Elnar Remi Holmen fra Bodøregionens Utviklingsselskap.

Om Orient Holding AS

Orient Holding AS ledes av styreleder Stephen Fu, og er et morselskap i en importvirksomhet som ble etablert allerede tilbake i 2003. De har i dag over 20 ansatte i Bodø, Fredrikstad og Kina. Tilbake i 2003 startet de sin virksomhet med import av forbruksvarer til kjeder som for eksempel Felleskjøpet, Rema, Smart Club og Coop. De senere årene har selskapet omstrukturert import til mer industrielle produkter. Deres største samarbeidspartnere i dag er Moen Marine, Maske Gruppen og Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS. De har spesialisert seg i teknisk, juridisk og kommersiell kompetanse på kontoret i Kina.

Stephen Fu har de siste årene jobbet aktivt mot utvikling av ny teknologi, og har nå lyktes med etableringen av Nordic Smart House (NSH). Her produserer de patetenterte, innovative og kostnadseffektive modulbygg i stål som vil revolusjonere boligmarkedet. Han har i dag kontrakter og utbyggingsavtaler med blant annet Fauske og Steigen og jobber målrettet med å treffe et voksende internasjonalt marked. NSH har fått banebrytende samarbeid med blant annet Telenor med utvikling av teknologiske innovative smarthus-løsninger i sine modulbygg.

– Jeg er utrolig glad for at Stephen Fu med Orient Holding AS og Nordic Smart House AS blir aksjonær i BRUS. Deres kompetanse og kunnskap både med innovasjon og innsikt i nye internasjonale markeder som Kina er god kjernekunnskap som vil berike felleskapet i BRUS-familien, sier Administrerende direktør Elnar Remi Holmen.


BRUS består i dag av nær 40 eiere der Orient Holding blir ny aksjonær som går inn på eiersiden. Aksjonærene i BRUS ønsker å bidra til en positiv samfunnsutvikling ved etablering av flere lønnsomme arbeidsplasser i regionen. BRUS eiere omsetter for over 12 milliarder kroner i 2018. De bidro med over 300 millioner kroner i form av skatt til fellesskapet. De sysselsetter over 3000 ansatte og bidro med over 2,3 milliarder kroner i lønnsutbetalinger til sine ansatte. Med Orient Holding AS, styrkes næringslivets samfunnsbidrag i Bodøregionen.


Orient Holding og Nordic Smart House tar stadig nye posisjoner i det nasjonale og internasjonale markedet. Vi tar i tillegg samfunnsansvaret på det største alvor og ønsker å være med å bidra til å skape større verdier til fellesskapet. Vi ønsker å være med på laget for å påvirke at næringslivets rammevilkår styrkes slik at vi som aktører i fremtiden kan skape enda større verdier, flere arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet, sier styreleder Stephen Fu.