Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterDen største verdiskapingen skjer i Nord Norge!

Den største verdiskapingen skjer i Nord Norge!

[post_published]

Sentraliseringskjør, nedleggelser, bompenger, skam, Nord-Norgebane, eiendomsskatt, frustrasjon, forbannet! Det hagler med kronikker og nyhetsinnslag der nye begreper og frustrasjoner som omhandler Nord Norge er tema om dagen.

For det mangler ikke på engasjement hverken fra de politiske kommentatorene, de politiske partiene eller fra samfunnsdebattanter om de politiske jordskjelvene som har vist seg i Nord Norge de siste månedene. Der Senterpartiet har vært i en enorm flytsone av blant annet bompengeopprør, endringer i forsvarsstruktur, nedleggelser, sentralisering, effektivisering osv. Ifølge spaltistene så raljeres det. Folk er vitterlig rasende og forbannet.

Noen ville sikkert gitt det navnet, “franske tilstander” der giljotiner, høygafler og gule vester er en del av hverdagen til oss som bor her oppe. Jeg vil nok tro at det helst er den «korte» hetebølgen som er årsaken til den sterke ordbruken. For vi nordlendinger er kjent for vårt ærlige og friske språk.

Jeg er utrolig glad for fokuset settes på akkurat vår landsdel der den største verdiskapingen er, og skjer om dagen. “Se oftere mot nord”, skrev Rolf Jakobsen fra en av sine mest berømte diktsamlinger. “Gå mot vinden, klyv berg. Se mot nord. Oftere. Det er langt dette landet. Det meste er Nord”. Rolf hadde- og har enda helt rett!

Men noe jeg ikke liker er den negative ordbruken, harseleringen, og til dels sutringen vi noen ganger ser i det offentlige ordskiftet. Fordi jeg har ikke tro på at kjefting og sutring gjør til at maktpersoner i Oslo innenfor Ring 3 endrer på rammebetingelser og politikk til det bedre for oss nord for Majavatn, les; Nord Norge.

Jeg tror politikere uavhengig parti leverer mer, de leverer bedre politikk, og de leverer det vi trenger om vi snakker om mulighetene vi har. Naturresursene dette landet har, og som vår herre har gitt oss er her, her hvor vi bor.  Det handler om å oppmuntre for å endre til det bedre. For det meste går godt i Nord Norge. Verdiskapingen er enorm. Vi eksporterer enorme mengder varer fra vår nasjons viktigste næringer, som fiskeriene, havbruk, olje & gass og kraftforedlende industri. Og alt dette finnes i Nord.

Vi har to fylkeshovedsteder som går som det suser, og rike og mangfoldige bygder og tettsteder som leverer. En fantastisk reiseliv- og opplevelsesnæring som vokser år etter år. Næringer som blir mer bærekraftige og konkurransedyktige i sterk internasjonal konkurranse. Næringene går godt, ikke fordi vi sutrer og synes synd på oss selv. Men fordi de satser der andre ikke tør, de griper mulighetene og har trua på det de holder på med.

Vi skal snart sette spaden i jorda for å bygge verdens smarteste og mest innovative bydel. Der flyplassen skal flyttes en liten kilometer mot sørvest. Dette fikk man til, ikke fordi man lot kjeftamentet styre dagsordenen, men fordi fremsynte lokalpolitikere sammen med næringslivet bretta opp ermene, og synliggjorde hvilke muligheter man har. De tok muligheten. De realiserte dem, sammen med politikerne, enstemmig innenfor Ring 3. Hadde det samme skjedd om vi hadde gravd oss ned? Sutret på hverandre, kjefta? Kanskje, men jeg tror ikke det.

Fokuser på mulighetene, oppmuntre. Sats! Se mot Nord. Oftere! Det meste er Nord.

Elnar Remi HolmenAdministrerende DirektørBodøregionens Utviklingsselskap