Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterBRUS og RU i samme båt

BRUS og RU i samme båt

[post_published]

Bodø og Rana går sammen om et konkret næringssamarbeid. BRUS og RU er imponert over hva som nå skjer i Nordland.

Holmen t.v. i båt sammen med næringsaktører fra både Bodø og Mo i Rana. Foto: Elnar Holmen

Elnar Holmen og Ole Kolstad driver hvert sitt utviklingsselskap i Nordland.

Holmen er administrerende direktør i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS). Kolstad har tilsvarende jobb i Rana utviklingsselskap (RU) – Rana kommunes næringsetat.

De siste månedene har Bodø kommune, Rana kommune og næringslivet i de to største nordlandsbyene gått sammen om å utvikle et samarbeid som skal utvikle begge byene videre.

– Ambisjonen er å bygge verdens smarteste by i Bodø. Rana skal utvikle grønn industri i verdensklasse, med fokus på sirkulær økonomi. Vi tror det er mulig å forsterke disse ambisjonene dersom det jobbes tettere sammen, sier Holmen.

Samarbeidet er manifestert i en nyskrevet samarbeidsavtale, som nå ligger klar til politisk behandling i Bodø kommune og Rana kommune.

- Glimt et flaggskip i Nordland

Samarbeidet passer som hånd i hanske til Bodø/Glimts bærekraftprosjekt Gi ALT for en bærekraftig fremtid. BRUS og RU mener FNs bærekraftmål nummer 17 er essensen i deres prosjekt; samarbeid for å nå målene.

Selskapene er kamppartner til Bodø/Glimt under den kommende hjemmekampen mot Mjøndalen. Kampen spilles på Aspmyra stadion mandag 21. oktober.

– Jeg føler Bodø/Glimt er limet i våre ambisjoner, med deres bærekraftprosjekt, sier Holmen.

Kolstad anser Glimt som “et flaggskip i Nordland”.

– At Glimt fronter FNs bærekraftmål er noe mange legger merke til. Rana kommune har som mål å oppfylle 11 av målene i sin næringsplan. Glimt er derfor et veldig godt forbilde, sier han.

Ole Kolstad, administrerende direktør i RU.

Gjensidig imponert

Det har vært jobbet en stund med å få samarbeidet og ikke minst avtalen i gang.

– Vi har et godt samarbeid i Bodø, men det er viktig å knytte hele regionen sammen. Det vil være utrolig viktig for næringlivet i Bodø. Sammen med Bodø kommune tok vi et initiativ overfor næringslivet i Rana. Deretter koblet vi BRUS sammen med RU, forteller Holmen.

RU var på besøk hos sine kolleger i Bodø i juni.

– Vi lot oss imponere av utviklingsarbeidet som pågår der, sier Kolstad.

En større gruppe fra Bodø kommune, og deretter næringsaktører, gjorde gjenvisitt. Ifølge Holmen lot også de seg imponere av det som skjer i Rana.

– Det de har fått til og får til i Rana er helt unikt, og vi ser behovet for og verdien av et samarbeid. Vi ser det formålstjenlig å sette arbeidet ned i en avtale, sier Holmen.

- Ambisiøs plan

Planen som nå ligger klar til politisk behandling i begge bykommunene, inneholder konkrete forslag til veien videre – samt en anbefaling om å inngå et strategisk samarbeid.

– Det er en konkret og ambisiøs plan. Det ligger handlekraft bak, sier Holmen.

Næringsaktører fra Bodø var tidligere i år på besøk hos kolleger på Mo. Foto: Elnar Holmen