Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterJulebrev fra BRUS-direktøren

Julebrev fra BRUS-direktøren

[post_published]

Det har vært et begivenhetsrikt år, med milepæler med begeistring, som ikke bare har plassert Bodøregionen på det norske kartet, men på det internasjonale kartet.

Et år har rast av gårde, og julefreden senker seg sakte men sikkert. Det har alle dere fortjent etter iherdig innsats til det beste for verdiskaping og sysselsetting i Nord Norge. Vel blåst! Det har vært et begivenhetsrikt år, med milepæler med begeistring, som ikke bare har plassert Bodøregionen på det norske kartet, men på det internasjonale kartet.  

Næringslivet i Bodøregionen har det siste året generelt sett hatt et godt år. Vi har sett en vekst i omsetning, og gode resultater på bunnlinjen på et generelt grunnlag. Fiskeri- og havbruksnæringen kan vise til de høyeste omsetningstallene noensinne, mens investeringene i boligbygging er all-time high. Aldri før har det vært flere heisekraner i byen samtidig. Olje- og gass-investeringene er også på tur opp igjen, noe som er bra for den «nordnorske økonomien». Men det har også vært et tøft år for mange. Og noen har det ekstra tøft når den harde ria slår inn. Næringslivet står sammen!

Arbeidsledigheten er rekordlav, godt under 2%. Noe som er bra i seg selv, men som også gir oss noen grå hår, med de utfordringer det medfører. Mangelen på arbeidskraft, og mangelen på arbeidskraft med riktig kompetanse blir vår tids store utfordring. Dette mener jeg kan løses med samarbeid. Vi kan ikke løse dette alene. Vi må fremover fortsette jobben med å skape attraktive arbeidsplasser, gode bo-miljø, gode velferdstilbud og sist men ikke minst; attraktive studietilbud, tilpasset næringslivets- og samfunnets behov. Det er det som skal til for å snu en trend, der globalisering og sentralisering er stikkord for endringene i samfunnet vårt. 

Året bak oss har vært et viktig år. Bodø ble Europeisk Kulturhovedstad, Ny By Ny Flyplass følger planen og viktige samferdselsprosjekter har blitt ferdigstilt. Dette kommer av hardt arbeid og kloke vedtak fra politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. Og her har næringslivet stått sammen. Europeisk kulturhovedstad gir uante muligheter for hele regionen, og åpner døren til Europa. Ny By Ny Flyplass er kanskje Nord Norges viktigste prosjekt, og vil gi store ringvirkninger og muligheter til næringslivet i Bodøregionen, og hele Nord Norge. I tillegg har vi fått til en styrking av Nordlandsbanen, flyttet trailere fra veg over på jernbane, og vi håper å få til en ny containerbåt-linje mellom Bodø og Tromsø. Så skal vi på toppen av dette, lykkes med å sikre oss flere internasjonale direkteruter til Bodø lufthavn. 

Fremover blir det viktig å jobbe for at Nord Universitet styrkes og at fokuset rettes på utdanningsfeltet. Både i videregående opplæring, og på høyere utdanning. Samarbeidet mellom kommunene og næringslivet må bli enda tettere. Vi må skape enda mer attraktive lokalsamfunn der gode lønnsomme arbeidsplasser skapes og der velferdstilbudene er til det beste for vanlige folk i hele regionen. 

Ett år har jeg hatt i stolen som direktør i BRUS, og det er med ydmykhet jeg har fått lov til å representere BRUS sine eiere, og å være en stemme for næringslivet i Nord Norge. Takk for den tillitten dere har gitt meg.

Bodø og Rana går sammen om et konkret næringssamarbeid. BRUS og RU er imponert over hva som nå skjer i Nordland.