Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterHavbruksnæringen er en av Norges viktigste industrier og en motor, særlig i nordnorsk økonomisk sammenheng.

Havbruksnæringen er en av Norges viktigste industrier og en motor, særlig i nordnorsk økonomisk sammenheng.

[post_published]

Fiskeri- og havbruksselskapene omsatte i 2019 for over 24 milliarder kroner. Nå vurderer myndighetene og belaste vår viktigste næring med en egen grunnrentebeskatning. Det synes BRUS er en dårlig ide. Derfor har vi sendt et høringsinnspill til Finansdepartementet der vi sier NEI til en egen statlig grunnrentebeskatning.

Regjeringen ved Finansdepartementet sendte før jul ut på høring forslag om skattlegging av havbruk der høringsfristen er 4.februar i år. BRUS har nå sendt inn høringssvar etter at et nedsatt offentlig utvalgt tidligere i fjor anbefalte at det skulle innføres en statlig særskatt på grunnrente for havbrukssektoren i Norge.

  • BRUS sier helt klart nei til innføring av en statlig grunnrentebeskatning for havbruk, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.
  • Havbruksnæringen er i Nordland vår viktigste sysselsetter i distriktene og kystsamfunnene. Næringen er helt avhengige av konkurransedyktige rammebetingelser, og konkurrerer i et tøft internasjonalt marked. Det er helt avgjørende at rammevilkårene som fastsettes for næringen er forutsigbare og stabile og tilpasser seg markedene rundt oss. Alt tyder på at denne næringen i fremtiden, med fremvoksende økonomier og nye teknologiske løsninger vil bli ytterligere konkurranseutsatt med for eksempel landbasert oppdrett, nærmere markedene. Det er derfor ikke gitt at dagens lønnsomhet i næringen vil være der i fremtiden. Å innføre en statlig grunnrenteskatt vil være helt feil medisin, avslutter Holmen.

BRUS høringsinnspill i sin helhet:

Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS, er et regionalt utviklingsselskap bestående om lag de 40 største og mellomstore private næringsselskapene i Bodøregionen. Selskapene omsatte for over 26 milliarder kroner i 2019, og sysselsetter nær 6000 ansatte. Selskapene bidro med over 1 milliard i skatt til felleskapet direkte i tillegg til de solide bidragene over skattseddelen på lønn og lokale- regionale skatter og avgifter. Bodøregionen strekker seg fra nye Hamarøy i Nord til Lurøy i sør, tradisjonelt Salten, og Nordre Helgeland. Flere av de mest sentrale havbruks- og fiskeriselskapene er på eiersiden av det regionale utviklingsselskapet.

Havbruksnæringen er en av vår regions største og viktigste næringer. I 2019 omsatte fiskeri- og havbruksnæringen for over 24 milliarder kroner og er den desidert største sosialøkonomiske bidragsyteren for fylket. Havbruk og fiskeri er på topp i både vekst i verdiskaping og vekst i sysselsetting målt i prosent i siste fem år for Nordland. Det er også ventet en formidabel vekst i verdiskaping og sysselsetting innen havbruk- og fiskerinæringen i fylket, og ser vi på eksport er fylket det 3 største nasjonalt, kun slått av Møre og Romsdal og Trøndelag. Ser vi på de siste 10 år, har veksten innen havbruk i Nordland mer en doblet seg i verdiskaping, sammenlignet med andre fylker i landet.

Havbruksnæringen er i Nordland vår viktigste sysselsetter i distriktene og kystsamfunnene. Næringen er helt avhengige av konkurransedyktige rammebetingelser, og konkurrerer i et tøft internasjonalt marked. Det er helt avgjørende at rammevilkårene som fastsettes for næringen er forutsigbare og stabile og tilpasser seg markedene rundt oss. Alt tyder på at denne næringen i fremtiden, med fremvoksende økonomier og nye teknologiske løsninger vil bli ytterligere konkurranseutsatt med for eksempel landbasert oppdrett, nærmere markedene. Det er derfor ikke gitt at dagens lønnsomhet i næringen vil være der i fremtiden. Derfor er det avgjørende at det hele tiden legges til rette fra myndighetenes hold, at næringen kan ta i bruk- og utvikle ny teknologi, samt utvikle nye konkurransefortrinn. Derfor er det også avgjørende at konkurransevilkårene ikke forverres, med for eksempel innføring av en statlig grunnrentebeskatning.

Innføring av en statlig grunnrentebeskatning for havbruk vil vi på det sterkeste advare mot. Det vil forringe vekst, verdiskaping og sysselsetting langs hele kysten av Norge og i de små lokalsamfunnene der havbruksnæringen er sterkt til stede og der vi vil forvente vekst i verdiskaping og sysselsetting. Vi anbefaler at Havbruksfondet videreføres og brukes enda bedre til å legge til rette for bærekraftig vekst og sikre forutsigbarhet for kommunene, i tett samarbeid med havbruksnæringa. Fremover vil vi sammen med havbruks- og fiskerinæringa jobbe tett for å sikre at vi kan produsere og foredle mer sjømat i et bærekraftperspektiv, til det beste for miljø og klima både lokalt og nasjonalt.