Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterBRUS ber regjeringens distriktsnæringsutvalg om å tenke helt nytt!

BRUS ber regjeringens distriktsnæringsutvalg om å tenke helt nytt!

[post_published]

BRUS møtte regjeringens Distriktsnæringsutvalg for å gi innspill til hva som skal til for å få på plass levende og bærekraftige lokalsamfunn i distriktene. Utvalget ledes av tidligere konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg.

Leder av Distriktsnæringsutvalget, Svein Richard Brandtzæg, Adm Dir i BRUS, Elnar Remi Holmen, og utvalgsmedlem Merete Kristiansen, Adm Dir i Akvaplan Niva.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er.

BRUS deltok på innspillsmøtet for å gi utvalget helt konkrete innspill på hva som må til for at vi skal klare å opprettholde livskraftige og bærekraftige lokalsamfunn i Nord Norge, der vi kan se vekst i både sysselsetting og verdiskaping.

BRUS vektla særlig tre ting i vårt innlegg til Distriktsnæringsutvalget.

De må satse mer på infrastruktur i Nord Norge, der vi bygger ut Ny By Ny Flyplass, utbedrer E6, og styrker Nordlandsbanen betraktelig. Og vi ba utvalget om at de må sikre økt finansiering til Nord Universitet og vi ba om å sørge for at regjeringen og Storting legger til rette for gode rammevilkår for næringslivet i distriktene, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Stabile og forutsigbare rammevilkår er avgjørende for at næringslivet kan skape nye arbeidsplasser og får til økt verdiskaping.

Vi ba også særskilt utvalget om å komme med konkrete forslag som viser til en satsing på de unge i landsdelen. For eksempel bør det offentlige der både Staten, fylkeskommuner, kommuner og næringsliv sterkt følges opp og oppfordres til å lempe på rigide krav til erfaring i rekrutteringsprosesser i for eksempel anbudskriterier. Det blir vanskelig å rekruttere yngre krefter når kravene til utdanning samt erfaring blir satt som spesifikke krav i konsultentbeskrivelsene i anbudsprosessene, sier Holmen.

Tør å tenke nytt

Til slutt ba vi Distriktsnæringsutvalget om å tørre å tenke nytt. Tørre å komme frem til sterke nye konklusjoner som ikke fokuserer på historiske beskrivelser av tilstanden i distriktene, men som trekker opp nye tanker, med nye konkrete forslag og nye satsingsområder. Svaret på attraktive bærekraftige lokalsamfunn ligger ikke i politikk med status quo. Det må ny politikk på banen der det synliggjøres konkrete tiltak og satsinger som styrker distriktenes attraktivitet, muligheter og definerer klare satsingsområder, avslutter Holmen.

Les hele vårt innspill her

Høringsinnspill Distriktsnæringsutvalget fra BRUS - 25.02.02020 (PDF)