Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterDet er alvor nå! Nå haster det målrettede tiltak

Det er alvor nå! Nå haster det målrettede tiltak.

14/03/2020

Vi i BRUS har stor sympati og forståelse for at det er- og vil bli svært krevende i tiden fremover. Vi vil følge opp og arbeide aktivt, i samråd med lokale og sentrale myndigheter for å sørge for at det blir lagt best mulig til rette for at hverdagen skal normaliseres og de økonomiske konsekvensene ikke skal øke i omfang for næringsliv og folk i regionen.

Men akkurat nå haster det med å stoppe spredning av COVID-19, og at det gjøres grep. Derfor er det viktig at alle sammen er sitt ansvar bevist å følge de pålegg myndighetene setter for karantene, og at man følger opp de råd helsemyndigheten til enhver tid lar være gjeldende. Det viktigste vi kan gjøre for å komme tilbake i en normalsituasjon er å stoppe spredning og vekst.

Når barnehager og utdanningsinstitusjoner stenger gir det store ringvirkninger for lavere aktivitet og daglig drift i næringslivet. Bedriftene har allerede gjort en rekke gode nødvendige tiltak i deres respektive organisasjoner, med møtestopp, stopp i reisevirksomhet og lokale tiltak på arbeidsplassene for å hindre spredning, som er veldig bra.  Det er samtidig helt nødvendig å gjennomføre disse tiltakene. Derfor så har det hastet med å se på kompenserende tiltak for å unngå at bedrifter rammes økonomisk slik at arbeidsplasser og bedrifter står i fare.

Målrettede økonomiske kompenserende tiltak er avgjørende nå for å unngå konkurser. Derfor vil BRUS følge opp sammen de andre næringslivsorganisasjonene og arbeidsgiversiden, for at det legges til rette med målrettede tiltak som avhjelper næringslivet i tiden fremover.

Fredag kom regjeringen med de første forslagene til en økonomisk tiltakspakke som raskt skal behandles i Stortinget til uka. En del av tiltakene er et steg i riktig retning, men det er dessverre ikke nok.

  • Regjeringen endrer permitteringsreglene: arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager og karensdager fjernes. Samtidig fjerner de tre karensdagene som vanligvis er mellom permitteringstiden og dagpengetiden
  • Det er gjort en del sentrale grep for utsettelse av betaling av for eksempel formueskatt og utsatt første termin for forskuddsskatt fra 15.mars til 1.mai.
  • I tillegg er det gjort kompenserende tiltak for luftfart.

Men mer må gjøres for å unngå konkurser og tap av arbeidsplasser.

Vi mener at regjeringen raskest mulig må se på å redusere arbeidsgivers lønnsplikt ved mer enn permitteringer. Det økonomiske ansvaret for arbeidsgiver må være det samme uavhengig om man er permittert, hjemme med barn eller i karantene. I disse tre tilfellene må det være likt, som ved permitteringer, det må ned til to dager.

I tillegg må regjeringen komme tilbake med tiltak med utsettelse av betaling av arbeidsgiveravgift, moms og skatt. En utsettelse på betaling av MVA ut året vil avhjelpe situasjonen for mange. Mange bedrifter vil slite med å betale regningene sine etter en kort stund, og vi har ikke råd til at bedrifter skal gå konkurs og arbeidsplasser skal gå tapt. Her har Staten et ansvar.

Det er gjort flere fornuftige grep overfor bankene med målrettede tiltak. Dette forventer vi fortsetter og at bankene er fleksible på utsettelse for lån og avdrag. Her vil vi gi ros til finansinstitusjonene som signaliserer løsninger for sine kunder.

Jeg er glad for at regjeringen har varslet at de vurderer nye tiltak fortløpende. Det er næringslivet helt avhengig av at de gjør


Elnar Remi Holmen
Administrerende direktør