Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterKjære alle sammen

Kjære alle sammen

[post_published]

Det er krevende tider for næringslivet. Bodø Næringsforum og BRUS har kontinuerlig og tett dialog sammen med NHO Nordland vedrørende innhenting av informasjon, samt utsending av nødvendig informasjon og om nye tiltak. Det er viktig med tydelig kommunikasjon.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med oss dersom dere opplever utfordringer innen egen bedrift eller bransje som dere trenger bistand med å håndtere.

I dag kom nyheten om at et samlet Storting var enige om nye økonomisk kompenserende tiltak for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Tiltakene var helt nødvendige for å avhjelpe situasjonen med å unngå konkurser og tap av arbeidsplasser i næringslivet. De mest sentrale tiltakene som ble lagt frem i dag er blant annet:

  • Arbeidsgiverperioden blir redusert til 3 dager ved sykelønn og når ansatte er i omsorgspermisjon. Dette vil betyr mye for bedrifter i en svært krevende situasjon. Arbeidsgiverne får ikke en ekstraregning når arbeidskraften forsvinner.
  • Utsatt MVA-innbetaling. Innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms 15.april i år utsettes. Momssatsen på 12% blir redusert til 8%. Sammen med utsatt betaling av andre skatter og avgifter er dette avgjørende tiltak i en periode der bedriftene har begrensede inntekter. Vi må også etter hvert få avklart om bedriftene kan få fritak for noen skatter og avgifter.
  • Lærlinger får nå en inntektssikring tilsvarende inntekten de har i lære.
  • Selvstendig næringsdrivende får også en inntektssikring tilsvarende 80% av gjennomsnittsinntekten siste tre år, begrenset oppad til 6G.
  • Låne- og garantiordningene regjeringen presenterte i går vil dessuten bidra til å sikre at bedriftene får den kreditten de trenger.
  • Arbeidstakerne får dagpenger tilsvarende full lønn i 20 dager ved permittering. Dette vil lette byrden for de mange som mister jobben. Kostnaden fordeles med to dager på arbeidsgiver, og deretter 18 dager fra staten med lønn, men begrenset oppad til 6G.
  • Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes til 0,75G. Denne gruppen sikres samtidig inntekt på minimum 80% av inntekten sin opptil 3G i permitteringsperioden.
  • Perioden med omsorgspermisjon endres. Antall dager med omsorgspenger dobles og dekkes av staten.

Dagens nyheter fra Stortinget er gode nyheter for å sikre likviditet på kort sikt for næringslivet. Vi er svært opptatt av at jobben må være å sikre næringslivet i Bodøregionen likviditet på lengre sikt. Dagens tiltak er en begynnelse, men det vil kreve ytterlige tiltak innen kort tid for å trygge næringslivet i Bodøregion. Bodø Næringsforum, BRUS og NHO Nordland vil i tiden fremover jobbe kontinuerlig med å gi innspill til relevante aktører og beslutningstagere for å sikre dette.

Under et beredskapsmøte med Bodø i Kommune i dag ble det etterspurt smittevernsutstyr (masker og briller/visir). Vi oppfordrer derfor alle bedrifter som har tilgang på slikt utstyr til å donere og levere dette til oppmerket kasse ved brusautomaten ved Bodø Legevakt. Husk at utstyret må være emballert.

Vi vil berømme lokale og regionale myndigheter for den flotte jobben de gjør for å forebygge og for å hindre smittespredning. Vi vil berømme alle ansatte som går på jobb i helsetjenesten for å hjelpe de som trenger det aller mest. Vi er helt avhengige av den fantastiske jobben dere gjør. Vi oppfordrer alle til å fortsatt følge de råd og anbefalinger som helsemyndighetene med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gir, samt følge de lokale anbefalingene fra kommunene. Det viktigste vi kan gjøre for å normalisere situasjonen, er å få stoppet smittespredningen.

Vi vil berømme alle bedriftene og flotte ansatte som gjør det de kan for å trygge arbeidsplassene og selskapene for å kunne “stå han av” i denne tøffe tiden. Vi har stor sympati for den tøffe hverdagen dere nå har, og vi lover å gjøre vårt ytterste for å sikre konkrete relevante tiltak som bidrar til å sikre arbeidsplasser og for få unngå konkurser.

Med beste hilsen
Elnar Remi Holmen, Bodøregionens Utviklingsselskap, og Merete Nordheim, Bodø næringsforum.