Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterCOVID-19 – Enighet vedrørende næringsrettede tiltak fra Stortinget

COVID-19 – Enighet vedrørende næringsrettede tiltak fra Stortinget

[post_published]

Det er enighet på Stortinget om nye næringsrettede tiltak. BRUS og BNF vil følge opp lokale, regionale og sentrale myndigheter om nye tiltak.

Status for næringslivet i Norge

Totalt siden 12.mars har det kommet inn 326 800 søknader om dagpenger. For tirsdag 1.April alene har det kommet inn 8 600 nye søkander om dagpenger til NAV, hvor 1 600 er ordinære søknader og 7 000 er dagpenger ved permittering.

NAV melder om at 291 000 personer er registrert som helt ledige 24. mars. Det utgjør 10,4% av arbeidsstyrken, til sammenlikning var ledigheten på 2,3 prosent for to uker siden.

Status for næringslivet i Bodøregionen

NAV Nordland melder om at 10 632 personer er registert som helt ledige 24.mars. Det utgjør 8,6% av arbeidsstyrken i fylket. For Bodø er ledigheten på 10,5% pr 24.mars. For Salten er ledigheten 6,9%. Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 10 524 søknader om dagpenger i Nordland, sammenlignet med 7 426 gjennom hele 2019 og 8 291 gjennom hele 2018.

Tirsdag denne uken ble det kjent at Bodø kommune opphever deler av sitt karanteregelverk knyttet til “søringkarantenen”, for flytting av arbeidskraft. Det vil være av vesentlig betydning at kommunene i Salten kjører lik praksis for å holde hjulene i gang i regionen.

Den økonomiske situasjonen

Likviditetsmessig er det innenfor ulike sektorer i ferd med å bli svært krevende, og avklaring vedrørende kompensasjonsordningen haster. Stortinget og regjeringen må nå komme opp med en konkret plan for hvordan selskapene skal kunne kompenseres og betale for sine faste løpende utgifter. Stortinget og regjeringen gitt en god del lettelser og utsettelser på skatter og avgifter, som bidrar godt i en krevende tid, men mer må komme.

Forslag Stortinget er enige om tirsdag 31.mars:

 • Kontantstøtte til bedriftene på 20 mrd i måneden ut mai 2020.
 • Å styrke kommuner og fylkeskommuner med 5 milliarder, der rundt 1 milliard skal brukes til å sikre kollektivtransport i fylkene.
 • Å reduserer satsen på lav moms fra 7 til 6 % til 31. oktober 2020.
 • 400 millioner til kompetansetilbud og opplæring av permitterte og arbeidsledige.
 • Å øke miljøtekonologiordningen på tilsvarende 50 prosent til store miljø- og klimainvesteringer.
 • 200 millioner kroner, altså en dobling, av midler til grønn skipsfart.
 • Igangsetting av vedlikeholdsprosjekter som tilsvarer opp mot én milliarder kroner. Dette er innenfor jernbane, vei, flom- og rassikring.
 • 130 millioner kroner til petroleumsforskning for å bidra til utvikling av olje- og gassnæringen.
 • Forbedre avskrivingssatsene så det blir mer lønnsomt å investere for industrien.
 • Alkoholavgiften som bryggerinæringen skal betale utsettes.
 • Drivstoffavgiften som bensinstasjonene betaler skal utsettes.
 • Fritak for kvoteplikt i ikke-kvotepliktig sektor.
 • Mer av pengene i Autopassordningen skal bli i bedriftene. I dag betales det rundt 27 000 kroner for et vogntog, og det vil nå settes ned til 9 000 kroner.
 • Én milliard kroner i ekstra stipend til studentene slik at man kan omgjøre mange av de såkalte koronalånene til stipend.

Dette er gode forslag som hjelper næringslivet i en krevende tid.

Om det er konkrete tiltak næringslivet i Bodøregionen mener vil bidra, ikke nøl med å ta kontakt. Vi blir lyttet til sammen med de andre næringsaktørene, og vi vil fortløpende spille inn konkrete forslag til Storting, regjering, regionale og kommunale politiske nivå for dere.

Med beste hilsen
Elnar Remi Holmen, Bodøregionens Utviklingsselskap, og Merete Nordheim, Bodø næringsforum.