Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNy By Ny Flyplass – Vår tids største og viktigste prosjekt!

Ny By Ny Flyplass – Vår tids største og viktigste prosjekt!

[post_published]

Morten Jakhelln representerte BRUS og næringslivet i Bodøregionen i møte med samferdselsminister, Knut Arild Hareide 17.juni i Bodø.

Morten Jakhelln, Knut Arild Hareide og Ida Pinnerød.

Jeg hadde et meget godt og konstruktivt møte med samferdselsministeren. Og på vegne av næringslivet og BRUS, var jeg tydelig på at Ny By Ny Flyplass må realiseres raskest mulig. Jeg er veldig glad for ministerens signaler på at prosjektet skal realiseres og at flytting og bygging av ny flyplass er det eneste reelle alternativet, sier nestleder i BRUS, Morten Jakhelln.

Et samlet næringsliv

Helt siden nedleggelsen av kampflybasen i 2012, har et samlet næringsliv i Bodøregionen aktivt jobbet for å skape nye muligheter og nye arbeidsplasser der økt verdiskaping står i fokus. BRUS, sammen med politiske beslutningstagere var sitt ansvar bevisst, og sørget for å skape glød og optimisme om at vi måtte legge nedleggelsen av kampflybasen bak oss, og se mulighetene som ligger foran oss. Sorgen etter 2012 var hovedårsaken til at BRUS tok et initiativ og fikk produsert en ny video, som skal fremheve Bodøs behov for en ny, fremtidsrettet rullebane. Videoen og vårt arbeid var en av mange avgjørende faktorer for at man klarte å samle et enstemmig politisk forankret prosjekt lokalt og regionalt.

Siden 2013 har vi stått side ved side med et enstemmig politis miljø lokalt, der vi har jobbet frem løsning for løsning og løst utfordring etter utfordring. Nå står vi på oppløpssiden til en investeringsbeslutning som vil forandre byen og regionen vår til noe helt fantastisk. Men det vil fortsatt kreve hardt arbeid fra alle. Vi må ikke slippe taket, fordi vi er ikke i mål før flyplassen skal bygges, spaden er kommet i jorda på både flyplassen og den nye bydelen. Når romertallsvedtaket er vedtatt i Stortinget.

Optimisme og fokus på muligheter

Det er mange som skal takkes og huskes gjennom alle disse årene. Det har vært lagt ned hardt arbeid fra mange. Det har vært mange skjær i sjøen. Men felles for Ny By Ny Flyplass-prosjektet er optimismen og fokuset på mulighetene, hvor politikken og samfunns- og næringsliv står sammen. Sutring og negativitet er kontraproduktivt. Det har vi unngått hele veien. Den lokale enigheten om NBNF er viktig og riktig. Men med store investeringer, er det ofte risiko involvert. Derfor er vi i næringslivet glad for at enstemmigheten lokalt, bidro til enstemmighet i regjering og Storting om at prosjektet skal realiseres og at prosjektet innebærer å bygge en ny flyplass i sør vest.

Det er ikke noe alternativ å flikke på dagens flystripe. Den er under alvorlig forfall. Vi er glade for at Regjeringen går inn for flytting av flyplassen. Erna Solberg har personlig stilt seg bak prosjektet og Stortinget har vedtatt og avsette 2,2 milliarder i Nasjonal Transportplan. Avinor er gitt i oppdrag å bidra med antatt kostnad på dagens lokasjon i et 20-årsperspektiv (ca. 1,8 milliard). Resten er det Bodø kommune som vil bidra med gjennom eiendomstransaksjon med frigitte arealer. Men koronakrisen og pandemien har gitt Avinor utfordringer. Det ga mange, og også oss usikkerhet. Stortinget har bevilget ekstra midler til Avinor i disse dager, noe som har vært helt nødvendig og riktig.

Den nye byen

Onsdag 17.juni tok samferdselsminister Knut Arild Hareide turen til Bodø. Som sine forgjengere kunne også han signalisere at prosjektet skal realiseres. Dette var en kritisk viktig avklaring. Prosjektet må realiseres, og planen må følges. Det innebærer at vi nå må gå i gang med detaljprosjektering. Ny By Ny Flyplass vil helt åpenbart både være bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom, og det er skivebom, for de som påstår noe annet. Det vil være lønnsomt for bedrifter og samfunnet i hele Nord Norge, og spesielt for oss i Bodøregionen.

Dagens flystripe er i dårlig forfatning og lever på lånt tid. Det er derfor riktig å bygge en ny flyplass i sør-vest. Byen trenger sårt nye attraktive næringsarealer og denne indrefileten vil gi store ringvirkninger, muligheter, bolyst og ikke minst nyvinnende teknologiske løsninger til en verden som trenger det. Det kan vi skape i den nye byen. Ambisjonene om å transformere en helt ny bydel, til en av verdens smarteste byer, som gjerne produserer mer energi enn den produserer er riktig og viktig. Det er ikke floskler, fordi det er praktisk og fysisk mulig. Og Bodø er i førersetet.

Ny By Ny Flyplass må realiseres

17. juni, møtte Hareide pressen i Bodø. “Her har man en flyplass der noe må gjøres uansett. Da er det bedre å bygge en ny flyplass, og benytte arealene til byutvikling”, sa Hareide som ikke klarte å skjule sin begeistring for planene. Nå må prosjektet gå i gang med KS2 og detaljprosjektering. Og signalene til Hareide må gjøres fra om fra ord til handling. Du har næringslivet i Bodøregionen sin fulle støtte. Og vi gleder oss til å gå i gang.

Elnar Remi Holmen
Adm Dir – BRUS