Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNyvalgt styre i Bodøregionens Utviklingsselskap

Nyvalgt styre i Bodøregionens Utviklingsselskap

[post_published]

Tirsdag 16.juni ble det avholdt generalforsamling i BRUS. På grunn av koronasituasjonen ble årets generalforsamling gjennomført digitalt og på dagsordenen stod blant annet styrevalg.

Tirsdag ettermiddag ble det avholdt generalforsamling på TEAMS i BRUS. Normalt sett pleier generalforsamlingene å gjennomføres i god tradisjon med påfølgende «Møteplass Salten». Slik ble det dessverre ikke i år. Men noen av fordelene med koronasituasjonen er ferdighetene for å gjennomføre møter på digitale plattformer. På dagsordenen stod blant annet introduksjon av ny BRUS-eier, Nyhamn med Ingri Marie Sivertsen og det arbeidet som BRUS har gjennomført i lys av koronasituasjonen. Det ble også en gjennomgang av mediebildet for Bodøregionen det siste året i tillegg til de tradisjonelle sakene på dagsordenen.

– I BRUS har vi solide eiere, som står på for å holde samfunnslivet og hjulene i gang i denne vanskelige tiden. Det er jeg virkelig glad for, fordi det er mange i næringslivet i Nord Norge som har det tøft om dagen. BRUS vil sammen med våre eiere jobbe videre for at rammevilkårene holdes slik at arbeidsplasser kan sikres, og nye kan skapes, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Holmen.

På generalforsamlingen ble det valgt to nye styremedlemmer. Inn i styret kommer rektor på Nord Universitet, Hanne Solheim Hansen og direktør i Bodø Næringsforum, Merete Nordheim.

– Vi er veldig glade for at vi får inn to dyktige styremedlemmer med Hanne og Merete i BRUS-styret. Nord Universitet som er vår viktigste rekrutteringsarena til næringslivet i Bodøregionen, og med største eier i BRUS, Bodø Næringsforum, så styrker vi samhandlingen på en god måte, sier Holmen.

Samtidig trådte styremedlemmene Bjørn Olsen fra Handelshøgskolen (og tidligere rektor ved Nord Universitet) og Mariann Meby, Bodø Energi (tidligere BNF) ut styret.

– På vegne av BRUS og våre eiere så vil vi takke Mariann og Bjørn for sine årelange engasjement og bidrag til det beste for samfunns- og næringsutvikling i Nord Norge. Selv om de ikke er med i styret, så vil de være sterke ressurspersoner for det viktige arbeidet som skal gjøres fremover med å skape nye arbeidsplasser og få til økt verdiskaping, avslutter Holmen.