Kraftkonferansen 2020 - Fremtiden i Nord er elektrisk

Årets viktigste møteplass for energi- og industribransjen. Med fokus på verdiskapning og utvikling er dette plassen for nye input og nettverksbygging. 

Bodøregionens Utviklingsselskap AS – BRUS og Sparebank1 Nord-Norge, sammen med Indre Salten Energi AS, Salten Kraftsamband AS, Dragefossen Kraftanlegg AS, Nordlandsnett AS og SISO Energi AS inviterer til Kraftkonferansen under fanen “Fremtiden i Nord er elektrisk”. Konferansen går i Bodø 7.-8. september på Scandic Havet.

Kraftkonferansen skal synliggjøre betydningen av nett- og kraftinfrastruktur har som fremtidig verdiskapning og nye arbeidsplasser i en elektrisk fremtid. Konferansen gjennomføres som en årlig tradisjon for energi- og industribransjen og for øvrig næringsliv som er opptatt av verdiskapning, sysselsetting og tilrettelegging for nye investeringer og skapning av nye arbeidsplasser innen energi- og industribransjen i Norge.

Les mer om konferansen på: kraftkonferansen.no