Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterKompensasjonsordning til reiselivet

Kompensasjonsordning til reiselivet

[post_published]

Tirsdag la næringsminister Iselin Nybø fram ny kompensasjonspakke til reiselivsnæringen som gjelder fra 1. september til 31. desember. 

Foto: Roger Johansen

BRUS kommer til å følge arbeidet med kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen tett med både Storting og regjering. Kompensasjonsordningen er også gjenstand for forhandlingene for nytt statsbudsjett for 2021 som skal vedtas i løpet av desember.

Kompensasjonsordning for reiselivsnæringen

Kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet som ble avviklet i utgangen av august og er ment for de bedriftene som er hardest rammet.

Hvem kan søke

Reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil kunne få kompensert en andel av sine faste uunngåelige kostnader. For å være kvalifisert for tilskuddet må bedriften kunne vise til et omsetningsfall på 40 % eller mer sammenlignet med samme periode i fjor. Ordningen har en dekningsgrad på 50 % av bedriftens faste kostnader. Støtten beregnes oppad til 10 millioner kroner per foretak eller konsern per måned.

Kompensasjonsordningen gjelder for bedrifter innenfor:

 • Overnattingsbransjen
 • Serveringsbransjen
 • Alpinanlegg
 • Event-, messe- og konferansearrangørene
 • Museer, fornøyelses- og opplevelsesparker
 • Formidlingsbransjen
 • Passasjertransport med buss og båt
 • Groundhandling og bakketjenester
 • Reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr

Søkerne må bekrefte at hoveddel av inntekten kommer fra reiselivsrettet virksomhet som er ment omfattet av ordningen, uavhengig av hvilken næringskode bedriften er registrert med.

Andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedens omsetning.

Tilskuddet for selskap som opplever omsetningsfall på 40 % eller mer beregnes ut fra uunngåelige faste kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor. Det vil ikke lengre være en egenandel for å søke på ordningen.

Søk via Altinn

Det er satt av 1,3 milliarder kroner til ordningen. Brønnøysundregisteret skal administrere og forvalte ordningen. Alle søknader skal bekreftes av revisor eller statsautorisert regnskapsfører. Kostnaden for en slik bekreftelse vil bli refundert. Søknaden skal leveres via Altinn.

Utbetalingen vil skje som en engangsutbetaling i 2021.

Ventilordningen økes til 100 millioner

Regjeringen vil foreslå en søknadsbasert tilskuddsordning for små bedrifter rundt reiselivsnæringen som ikke er inkludert i kompensasjonsordningen, for eksempel turistbutikker som er avhengige av turister eller de som leverer mat eller bakevarer til hotellene. Denne ordningen vil ha en ramme på 100 millioner.

Små bedrifter som kan dokumentere at 80 % av inntektene var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019 kan søke ordningen som forvaltes av Innovasjon Norge. Bedriftene må kunne vise til et omsetningsfall på 50 % sammenlignet med 2019.

Målrettede kompensasjonsordninger

Målrettede kompensasjonsordninger som treffer de bedriftene som er hardest rammet av koronakrisen er kritisk viktig for å berge arbeidsplasser og sikre næringslivet gjennom en krevende tid. BRUS kommer til å jobbe for at ordningene til enhver tid er relevante og at ordningene forlenges også ut i 2021 ved behov.

Ordningen vil gjelde følgende næringskoder:

 • Overnattingsbransjen (NACE 55.101, 55.102, 55.201, 55.202, 55.300, 55.301, 55.302, 55.900)
 • Serveringsbransjen (NACE 56101, 56102, 56210, 56290, 56301, 56309)
 • Formidlingsbransjen (NACE 79.110, 79.120, 79.901, 79.902, 79.903, 79.909)
 • Event, messe- og konferansearrangører (NACE 74.903, 82.300, 90.020)
 • Passasjertransport med buss/rutebil og båt (NACE 49391, 49392, 49393, 50101, 50102, 50109, 50300)
 • Groundhandling og bakketjenester (NACE 52.230)
 • Museer (NACE 91.021, 91,022, 91.023, 91.029, 91.030)
 • Alpinanlegg, fornøyelses- og opplevelsesparker (NACE 91.040, 93.110, 93.210, 93.291, 93.292, 93.299)
 • Reiselivsrelatert utleie av biler- og sports- og fritidsutstyr (NACE 77.110, 77.210)