Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNæringslivets innspill til ny struktur videregående opplæring 2021-2025

Næringslivets innspill til ny struktur videregående opplæring 2021-2025

[post_published]

I desember 2020 behandler fylkestinget i Nordland sak om tilbudsstrukturen ved de videregående skolene i Nordland for de neste fire årene. 

Foto: canva

Innspillsmøter

Fylket har ved fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen gjennomført innspillsmøter med regionråd og næringslivet i Nordland. BRUS deltok på innspillsmøte og gjennomførte i ettertid møte med Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Høiskar, hvor innspillet fra næringslivet ble presentert og formelt overlevert administrasjonen i fylkeskommunen.

Innspill fra næringslivet

I arbeidet med innspillet var det spesielt fire punkter næringslivet i regionen samlet seg rundt:

 • De videregående skolene i Salten må bestå, med et godt mangfold med attraktive fagtilbud som svarer på næringslivets behov der næringslivet er. Dette er helt kritisk avgjørende for at næringslivet kan skape nye, samt sikre fremtidens arbeidsplasser.
 • Fremtidens skolestruktur i Salten og Nordland må legge mer vekt på nærings- og samfunnslivets grunnleggende behov.  Vi må skape attraktive skoletilbud som stimulerer til vekst, selv om fødselstall og søkertall kan gå ned.
 • Det må bli tettere samhandling mellom de videregående skolene og næringslivet i Bodøregionen, med mål om sterkere relevans for fagtilbudene som gjennomføres i skolene som møter næringslivets behov.
 • Næringslivet vil jobbe tettere med NFK med å sikre læreplassgarantier til elever i løp i videregående opplæring i distriktene i regionen.

Det er 800 selskaper i Bodøregionen som står bak innspillet. Selskapene består av over 10.000 ansatte og omsatte for godt over 50 milliarder i 2019.

Forslag nedleggelser i ny skolestruktur

Torsdag 15. oktober ble det lagt fram et forslag fra administrasjonen i Nordland Fylkeskommune til ny tilbudsstruktur videregående opplæring i perioden 2021-2025.

Det ble blant annet foreslått nedleggelse av:

 • Påbygging til generell studiekompetanse VG3, Meløy Videregående.
 • Påbygging til generell studiekompetanse VG4, Meløy Videregående.
 • IKT Servicefag VG2, Fauske Videregående
 • Steigen
  • Alternativ 1: Studiespesialisering VG1 legges ned for å sikre et tilbud på Oppeid
  • Alternativ 2: Steigenmodellen må avgrenses til prioriterte lærefag, for å sikre bedre rekruttering til VG1 studiespesialisering i Steigen, og skoletilbudene på Oppeid.

Brus har gitt innspill på forslaget som er kommet fra administrasjonen i Nordland Fylkeskommune på ny tilbudsstruktur videregående opplæring. Steigenmodellen må bestå og studiespesialisering i Steigen er viktig for å sikre arbeidskraft og kompetanse i Steigen.

IKT-servicefag på Fauske er foreslått lagt ned. Det vil være negativt for næringslivets kompetansebehov, spesielt i lys av utviklingen innen teknologi og behovet for kompetansekraft med økt digital- datakunnskap. Med dagens teknologiske utvikling vil behovet for arbeidskraft med kompetanse innenfor IT være økende.

 

“Det er viktig at vi får et godt og tett samarbeid mellom næringslivet i Salten og Nordland Fylkeskommune slik at vi kan ha en tilbudsstruktur i den videregående skole som tilfredsstiller næringslivets behov og samtidig gir et attraktivt og godt tilbud til elevene. Dette er med på å bygge attraktive lokalsamfunn som er rigget for vekst og utvikling.” sier Kristin Haugen, prosjektleder i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS).

 

Positiv utvikling i antall 16-åringer

Framskrivningen av 16-åriger i Salten viser til en positiv utvikling i perioden vi nå går inn i. Det er en økning fra dagens antall og bør være et klart og tydelig signal på at vi ikke skal legge ned linjer i den ny strukturen, men heller opprettholde og etablere nye og attraktive tilbud i regionen vår som svarer med næringslivets behov.

 

Stabilitet og forutsigbarhet

Stabilitet og forutsigbarhet i studietilbud og utdanningsløp er viktig for elevene og befolkningen for øvrig, men også for næringslivet.

 

Behov for høyere utdanning

Vi trenger flere med høyere utdanning, både i byene og i distriktene. Det er derfor viktig at vi opprettholder studiespesialisering og legger til rette for høyere utdanning. Dersom elevene må flytte for å ta utdanningen sin er det større sjanse for at de ikke kommer tilbake.

 

Innspillsnotatene

Her kan man skrive kilder.