Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNye høykompetente arbeidsplasser til Bodø

Nye høykompetente arbeidsplasser til Bodø

[post_published]

NRK etablerer 15 høykompetente arbeidsplasser i Bodø og Skatteetaten oppretter 7 nye stillinger.

Marius Lillelien, distriktsdirektør i NRK (f.v), Thor Gjermund Eriksen, kringkastingsjef i NRK, Heidrun Reisæter, teknologidirektør i NRK og Ida Pinnerød, ordfører i Bodø.

NRKs digitale utviklingsavdeling til Bodø

NRK har besluttet å flytte sin digitale utviklingsavdeling fra Marienlyst og ut til distriktet. Flere byer har konkurrert om disse arbeidsplassene, blant annet Tromsø, Trondheim og Bergen. Valget falt til slutt på Bodø. De ansatte i Bodø samlokaliseres med NRK Nordland og vil høre til i teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen i NRK. Miljøet skal designe og utvikle, forvalte og drifte publikumsprodukter som NRK TV, NRK Radio, NRK Super, YR og NRK.no.

Berømmer ledelsen i NRK

“Vi vil virkelig berømme ledelsen i NRK og spesielt ledelsen og de ansatte i NRK Nordland som har klart å overbevise Marienlyst om å flytte høykompetente arbeidsplasser til Bodø. Det har vært en fryd å bidra med og få frem hvilke fantastiske bedrifter, teknologimiljø, relevante utdanningsløp og hvor attraktiv Bodø er for å legge slike arbeidsplasser hit. Dette er en gledens dag.” sier adm. dir. i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Tidlig i prosessen inviterte NRKs regionale ledelse, BRUS til å bidra med å få frem bedrifts-, klynge- og teknologimiljøet i Bodøregionen. “Vi har et komplett teknologimiljø, relevant utdanningsløp og fantastiske bedrifter. Bodø er meget relevant for å flytte slike arbeidsplasser fra Oslo.” sier Elnar Remi Holmen.

Skatteetaten oppretter 7 nye stillinger i Bodø

Skatteetaten har et teknologisk kompetansemiljø som er bygget opp i Bodø over lengre tid. Skatteetaten gikk gjennom en omorganisering i 2019 fra region til landsdekkende oppgaveløsning som hovedfokus. De har et sterkt fokus på robuste fagmiljø og har bygd opp et slagkraftig miljø som det nå skal bygges videre på med flere stillinger.

Underdirektør i Skatteetaten, Camilla Arntzen-Risso, forteller til NRK Nordland at de trenger å få inntekter til velferden som vi har i Norge. Det er viktig å være på flatene der omverden er og det er mye som skjer i den digitale verden. Må derfor være på nett for følge med og fange opp det som er relevant. Skatteetaten har vært gjennom mange moderniseringsprosesser og jobber også for å gjøre det enklere for hvermansen å finne frem.

Her kan man skrive kilder.