Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterSatser videre på “Flybyen Bodø”

Satser videre på “Flybyen Bodø”

[post_published]

Med støtte fra Bodø Kommunes ekstraordinære næringsfond COVID 19 kan Bodø Lufthavnutvikling AS arbeide videre med utviklingen av jobben som er gjort i prosjekt, "Flybyen Bodø" med prosjektet "Luftfart i brytningstid - Mottiltak for å sikre arbeidsplasser i Bodø.

Bildetekst: Bodø LufthavnFoto: flightseeing.de

Koronakrisen satte en stopper i mars

Da koronaen kom for alvor i mars har det fått store konsekvenser for Bodø Lufthavn og luftfarten i Bodø. Passasjertrafikken har en nedgang på over 90 % sammenlignet med fjoråret, og selskapene som operer til og fra Bodø, hhv SAS, Norwegian og Widerøe har store økonomiske utfordringer. Dette rammer næringslivet i Bodø, og spesielt reiselivet. Prognoser fremover peker på forventninger om konkurser i næringslivet, og spesielt utsatt er reise- og opplevelsesnæringen og luftfarten.

Ruteutviklingsforum

Bodø Lufthavnutvikling AS (BLU) har med et samlet konsortium med Avinor, reiselivsnæringen, Bodø Kommune og næringslivet i Bodø  gjort store fremskritt i arbeidet med å gjøre oss attraktive innen “Flybyen Bodø”. Det lå an til å bli opprettet 3 nye direkteruter til Bodø internasjonalt både innen passasjer, turisme og flyfrakt i 2020. Prosjektet “flybyen Bodø” til Bodø Kommune fases nå ut, og BLU har tatt en større rolle i videreføringen av det arbeidet som er startet.

Bodø kommune bevilger 1 million kroner

Bodø Kommune har via ekstraordinært næringsfond Covid 19 bevilget 1 million kroner til prosjektet “Luftfart i brytningstid – mottiltak for å sikre arbeidsplasser i Bodø”

Tusen takk for støtten

“På vegne av næringslivet i Bodøregionen har jeg særlig lyst til å rette en stor takk til ordfører, politisk ledelse og den brede enigheten politisk fra et tilnærmet enstemmig formannskap. Sammen klarer vi å ta steget med å satse på grønn luftfart, sikre nye direkteruter til Bodø, og samtidig skape nye arbeidsplasser i Bodøregionen. Tusen takk,” sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Enorme muligheter

Det er enorme muligheter for å plassere Bodø i en god posisjon med å utvikle nye ruter til og fra Bodø når samfunnsmaskineriet starter opp, landene blir markert grønne av folkehelsemyndighetene, og en vaksine mot Covid 19 kommer på plass. Det arbeidet kan ikke vente. Prosjektet vil også ha som delmål å sikre at infrastruktur knyttet til ruteutvikling som er nødvendig er tilgjengelig i bruk for næringsaktører, sikrer eksisterende etableringer innen sjømatproduksjon, jobbe for å etablere ny kapasitet til Bodø, samt sikre at reise- og næringslivet har flere ben å stå på. Koronakrisen har gitt store utfordringer for sjømatprodusenter og øvrig næringsliv å eksportere varene sine, fra der de produserer. Prosjektet skal sikre arbeidsplasser innen produksjon, samt bidra til å skape nye.

Fortsette ruteutvikling til og fra Bodø

Med denne bevilgningen vil BLU/BRUS kunne fortsette å arbeide strategisk med ruteutvikling og få på plass avtaler mellom næringslivet og flyselskapene, og samtidig sikre god samhandling mellom reiseliv og næringsliv mot flyoperatører.

Bodø Lufthavnutvikling AS (BLU)

Bodø Lufthavnutvikling AS ble opprinnelig opprettet tilbake 2014, for å skape økt aktivitet, markedsføring og strategisk posisjonering av flybyen Bodø. Selskapet sysselsetter i dag ett årsverk med hovedmål å skape nye forretningsmodeller i Bodø innen luftfart. Selskapet har en strategisk posisjon med å sikre nye direkteruter til og fra Bodø lufthavn, og få til økt verdiskaping i virksomhet som har med dagens lufthavn og gjøre, samt få til innovasjon og vekst i mulighetsrommet med byggingen av ny lufthavn. Selskapet bidrar til skaperkraft og skaper aktive forretningsmodeller innen smart teknologi og grønn luftfart. Bodø Lufthavnutvikling er et heleid datterselskap av 37 selskaper fra næringslivet i Bodøregionen- og administreres av BRUS.

Selskapet organiserer i dag, også arbeidet med «Ruteutviklingsforum» som ledes av hhv Avinor og BLU/BRUS.

Selskapet bidrar til utvikling av Bodø Lufthavn. Selskapet kan også utøve virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette. Selskapet har sammen med Bodøregionens Utviklingsselskap, og i det tette samarbeidet med Bodø kommune klare ambisjoner om å utvikle Bodø Lufthavn til en hub for transport og frakt av primært sjømat, men også andre varer og cargo fra vår region til internasjonale markeder.