Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterKronikk – IT-byen Bodø

Kronikk – IT-byen Bodø

[post_published]

Det vil være katastrofe om vi forsømmer IT-næringen i Bodøregionen! 

Foto: canva

Ansvarlig redaktør Markus Jensen skriver med rette i sin leder forrige lørdag i AN om IT-næringen i Bodø. I et nordnorsk perspektiv er Bodø IT-byen i Nord-Norge, og en næring vi skal være stolte av. “Næringen er egentlig langt større enn den har rett til å være her vi befinner oss”, skriver Jensen i sin lederartikken.

For det er ikke til å legge under en stol at med lave befolkningstall og relativt liten vekst, er det ikke gitt at vi skal ha en så stor og betydningsfull næring som krever høykompetente arbeidsplasser i vår region sett i forhold til befolkningstall.

En av landsdelens viktigste næringer

IT-næringen er en av landsdelens viktigste og hurtigs voksende næringer. Næringen har meget stor verdiskapning og sysselsetter over 1.000 årsverk i Bodøregionen. Den er også svært lønnsom, og vi har noen store flaggskip innenfor IT-næringen med eksempler som DIPS, PowerOffice og Helse Nord i spissen.

Næringen er faktisk så viktig og stor, at den omsatte for 2 milliarder i fjor, noe som er en tredobling på de siste ti årene. Den fortjener langt mer oppmerksomhet og respekt enn vi hittil har gitt den. Utfordringene fremover blir kampen om hodene.

Skriker etter kompetanse

Med den teknologiske utviklingen vi ser i dag, og som vi vet kommer i framtiden, er vi avhengige av kompetanse, og da kandidater med riktig kompetanse. IT-næringen er en av de raskest voksende næringene i global målestokk, og er særs kapitalintensiv.

Det er næringen som etterspør stadig mer teknologisk kompetanse, og har et særlig behov for ressurser med mastergrad eller mer. En av vår regions største utfordringer, er at tilgangen på kandidater med mastergrad eller mer, er liten. Mens behovet for kandidater med master eller mer, er økende.

Det gjelder ikke bare de store IT-bedriftene, for vi ser at behovet for denne kompetansen også øker i andre næringer som for eksempel innenfor industri, finans, telekom, fiskeri- og havbruksnæringen

På toppen av dette har vi ambisjoner om å skape en av fremtidens mest smarte og attraktive byer i global målestokk. En slik satsing krever mye av oss. For å være en attraktiv landsdel, kreves det attraktive utdanningstilbud. Vi må ikke bli det nye Kodak, der vi ikke henger med i den teknologiske utviklingen.

Bachelor i datateknikk

Per i dag utdanner UiT i Narvik om lag 15 kandidater årlig på sin bachelorutdanning i datateknikk på campus hos Nord Universitet. En stor flaskehals er at ingen av disse kandidatene så langt har valgt å søke masterløp i Nord-Norge når de har fullført sin bachelorgrad.

En benchmarking gjennomført av IT-Forum og BRUS viser at 70 prosent av disse studentene melder tilbake, “vi hadde valgt å studere et videre masterløp, om vi kunne gjort det i Bodø”. Tiden er inne for å stoppe “hjerneflukten” ut av fylket. For faktum er, at studentene som ikke havner i arbeidslivet her etter endt bachelor, søker seg til Trondheim, Bergen eller Oslo.

Over 20 høykompetente arbeidsplasser til Bodø

Arbeidsplasser og tilflytting kommer ikke av seg selv. Det kommer av kloke hoder som tør å satse. Slik som NRK og Skatteetaten, som forrige uke meddelte at de oppretter over 20 nye høykompetente arbeidsplasser i Bodø. Her vant IT-byen Bodø kampen om arbeidsplassene hos NRK mot blant annet Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Det er et fantastisk eksempel på byen og regionens attraktivitet. Tusen takk for kloke beslutninger. IT-næringen vil vokse. Om vi vil! Vo må derfor utdanne flere teknologer, ingeniører og phd-er. Vi har en fantastisk bachelorutdanning i datateknikk på campus hos Nord Universitet, ledet av UiT i Narvik.

Vi har et ansvar

Nå er tiden inne for å stoppe hjerneflukten ut av fylket! Vi har et ansvar for å etablere et masterprogram i IT i regionen. Sammen skal vi få det til, for samarbeid er nøkkelen til suksess. Det er avgjørende for fremtidens næringsliv i Nord-Norge, der verdiskapning og sysselsetting er hovedfokus.

72 prosent av dem som velger å ta høyere utdanning på våre universitet blir værende i vår region. Universitetene har derfor et særskilt ansvar. Med en lønnsom næring, som er villig til å samarbeid og investere, burde det være en enkel beslutning å ta. Vi heier på IT-næringen i Bodøregionen!

Kronikk av Elnar Remi Holmen, adm. dir. BRUS og Johanne Aadde, prosjektleder IT-Forum