Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertKrisepakke til næringslivet fra 17,7 milliarder til 22,1 milliarder

Krisepakke til næringslivet fra 17,7 milliarder til 22,1 milliarder

[post_published]

Etter forhandlingene om krisepakke til næringslivet har Stortinget blitt enige om en krisepakke som er 4,4 milliarder kroner større enn først foreslått. Vi er glade for å ha blitt lyttet til i dette arbeidet. 

Foto: canva

Gjennom helgen har partiene i Stortinget forhandlet om krisepakke og mandag klarte partiene å komme til enighet rundt krisepakke til næringslivet.

God dialog med politikerne

Koronakrisen har gjennom det siste året gitt store negative konsekvenser for næringslivet over hele landet, også i vår region. En av våre fortrinn er at dialogen mellom politikere, både lokalt, regionalt og nasjonalt er velfungerende og konstruktivt. Det har vært avgjørende for norsk næringsliv at politikere på alle nivå, har agert, raskt og gjort kloke velbesluttede vurderinger og tiltak som letter på byrdene til de ulike delene av samfunns- og næringslivet i Norge. BRUS har fulgt arbeidet tett på lik linje med andre interesseorganisasjoner og gitt konstruktive innspill til politiske beslutningstagere på alle nivå. Vi er glade for å ha blitt lyttet til i dette arbeidet.

Langvarig krise

Koronakrisen er en langvarig krise, som krever hurtige beslutninger med kompenserende tiltak slik at vi berger arbeidsplasser og bedrifter. Vi er glade for at Stortinget raskt kunne enes om en ny tiltakspakke for næringslivet. Våre innspill har vært at flere selskaper må få dekket sine faste uungåelige kostnader. Vi er glade for at man har økt prosentsatsen slik at ordningen omfatter flere. Det viktigste for næringslivet er forutsigbarhet og klare signaler om ordningene, slik at man vet hva man skal forholde seg til. Derfor er det gode signaler å få at kompensasjonsordningene må kunne opprettholdes så lenge koronakrisen er gjeldende.

Luftfarten

Nordland og Bodøregionen er avhengige av luftfarten. At man er enige om at Staten skal kjøpe flere flyruter, samt at man forlenger fritaket for passasjeravgift for hele 2021 er veldig bra. I tillegg er vi fornøyde med at innspillene våre om at lav moms videreføres.

Det viktigste nå er at reiselivs- og opplevelsesnæringen sikres forutsigbare og treffsikre kompenserende tiltak som sikrer at arbeidsplasser ikke går tapt så lenge krisen er her. Derfor var det også avgjørende at man ble enige om et kompensasjonsnivå på 85 %. Det er et godt bidrag. Vi har ingen bedrifter å miste.

Se tiltakene nedenfor.

Kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall

 • Fra september til oktober vil bedrifter kunne få dekket inntil 70 prosent av sine faste, uungåelige kostnader. Først foreslått inntil 60 prosent.
 • Fra november til desember settes kompensasjonsgraden til inntil 85 prosent. Først foreslått 70 prosent.
 • Fra januar til februar 2021 vil bedrifter kunne få dekket inntil 80 prosent. Først foreslått 70 prosent.
 • Maks støtte økes fra 50 til 80 millioner.

Tiltak rettet mot sårbare grupper

 • Det settes av 400 millioner kroner i tiltak for å bekjempe ensomhet blant eldre.

Kompensasjonsordning for publikumsåpne arrangementer

 • Utvide støtteordningen fra arrangementer med 500 deltakere eller flere til 350 deltakere eller flere.
 • 350 millioner kroner til styrking av omstillingsordningen for reiselivet basert på eventbransjen behov.

Kompensasjonsordning for luftfarten

 • Øke summen for kjøp av flyruter i 2021 til 2 milliarder kroner.
 • 35 millioner kroner i kompensasjon til Torp Lufthavn.
 • Forlenge fritaket for flypassasjeravgiften ut 2021.

Statlig lånegaranti

 • Ordningen for statlige garanterte lån for små og mellomstore bedrifter forlenges ut første halvår 2021.
 • Tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen økes fra 40 til 60 prosent.

Skatter og avgifter

 • Den reduserte satsen på lav moms videreføres 1. juli 2021.
 • Utsette oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt til 1. april.

Her kan man skrive kilder.