Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertNordområdemeldingen – en viktig premissleverandør for næringsvirksomhet i Nord-Norge – gode nyheter for Bodøregionen

Nordområdemeldingen – en viktig premissleverandør for næringsvirksomhet i Nord-Norge – gode nyheter for Bodøregionen

[post_published]

Fredag 27. november la regjeringen frem nordområdemeldingen på Nord Universitet. At regjeringen ønsker å legge et marint kapitalforvaltningsfond til Nord-Norge er helt essensielt for å satse på- og kunne skape fremtidens arbeidsplasser i Nord. BRUS er svært glad for dette, og vi mener at Bodøregionen vil være den riktige plasseringen av et slik fond. 

Sjømat- og Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

“Jeg er utrolig glad for at regjeringen har lyttet til våre innspill om å etablere et kapitalforvaltningsfond for den blå sektoren til Nord-Norge. Jeg håper virkelig at Bodøregionen og Bodø blir valgt for denne etableringen, og vi skal sammen med nærings- og samfunnslivet i regionen jobbe for at det blir lagt hit”, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Kapitalforvaltningsfond til Nord-Norge

Nyheten om at regjeringen ønsker å etablere et marint kapitalforvaltningsfond til Nord-Norge ble sluppet av Sjømat- og Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen på Nord Universitet fredag 27. november. BRUS ble invitert til fremleggelsen av regjeringens Nordområdemelding hvor nyheten ble sluppet. BRUS har i prosessen med regjeringens ønske om å legge frem en ny melding om endringer i Nordområdepolitikken, frem mot fremleggelsen gitt en rekke innspill til regjeringen om at et kapitalforvaltningsfond burde opprettes og plasseres i våre region. Vi er en naturressursregion, og vi lever av og med den blå sektoren. Fremtidens arbeidsplasser ligger i denne sektoren. For i fremtiden skal vi høste mer av våre naturressurser, og en av våre utfordringer vil være tilgang på risikovillig kapital. At regjeringen i nordområdemeldingen velger å plassere et slikt fond hit, er en kritisk avgjørende faktor, og det er svært gledelig.

Hovedkontoret flyttes til Nord-Norge

Sist en Nordområdemelding ble fremlagt var i 2011. Derfor var det også kjærkomment at meldingen nå tar større høyde for nærings- og samfunnsutvikling i Nord-Norge. I tillegg til å ville opprette et nytt kapitalfond i Nord-Norge, legger også regjeringen opp til å flytte hovedkontoret til FHF (Fiskeri- og havbruksnæringen forskningsfinansiering) med 10-15 statlige arbeidsplasser til Nord-Norge.

Satse på næringsutvikling i Nord-Norge

“Det er på høy tid at nordområdepolitikken svarer ut en offensiv satsing på næringsutvikling i Nord-Norge”, sier Holmen. “Vi håper virkelig dette støttes opp i Stortinget, og det må gjerne forsterkes. Mangelen på folk, og en tydelig satsing på økt verdiskapning og nyskaping av arbeidsplasser i Nord er det viktigste vi gjør nå”, avslutter Holmen.

Andre viktige saker

Andre viktige saker, relevant for Nord-Norge og Bodøregionen som ble lagt frem i Nordområdemeldingen er blant annet:

  • Staten foreslår å sette av 4 millioner kroner til et gründerfond for unge etter forslag fra et eget nedsatt ungdomspanel.
  • Videreføring av differensiert arbeidsgiveravgift
  • 1 million kroner til Vebjørn Tandberg museum i Bodø.
  • Videreføre satsing på forskning, innovasjon og høyere utdanning i Nord-Norge.

Her kan man skrive kilder.