Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertNye prosjekter må igangsettes nå!

Nye prosjekter må igangsettes nå!

16/11/2020

Bodøregionens utviklingsselskap, Maskinentreprenørenes forbund og Nelfo Nordland har gjort en kartlegging av aktivitetsnivået innen bygg og anlegg og nærliggende bransjer. 

Foto: canva

Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) har sammen med Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Nelfo Nordland gjennomført en kvalitativ kartlegging av aktivitetsnivået i bygg- og anleggsbransjen og bransjer i nær tilknytning for inneværende år og årene som kommer. Undersøkelsen ble sendt til over 100 bedrifter i Salten-regionen med særlig vekt på bygg- og anleggsbransjen, maskinentreprenører, elektro/rør, arkitekter og konsulenter som særskilt er berørt i verdikjeden av bygg- og anleggsprosjekter i landsdelen og regionen. Opp mot 60 prosent av bedriftene har besvart undersøkelsen.

Alvorlig for bransjen

«Vi visste i utgangspunktet at ordrereserven til bygg- og anleggsbransjen er utfordret i årene fremover, men at det va så alvorlig som undersøkelsen viser, overrasket oss.» sier prosjektleder Kristin Haugen, BRUS.

Igangsette prosjekter

Uten at det igangsettes nye større prosjekter, vil det gi enorme negative ringvirkninger og i verste fall kan det medføre konkurser. Det rammer den nordnorske økonomien, arbeidsplasser settes i fare og bedrifter kan gå tapt. Nå haster det med tiltak og gryteklare prosjekter må iverksettes. Av gryteklare prosjekter som er viktige for landsdelen:

  • Ny By – Ny Flyplass
  • Sjunkhatten Folkehøgskole i Fauske kommune
  • E6 gjennom Sørfold
  • RV80 Kistrand
  • Nordlandsbanen med krysningsspor
  • Blått bygg på Nord Universitet
  • Vedlikeholdskontrakter derav vann og avløp samt vegprosjekter for kommuner og fylkeskommuner.

Negative ringvirkninger

«Bygg- anlegg og entreprenører er en av de viktigste driverne for den nordnorske økonomien, for aktivitet og arbeidsplasser. Får de ikke nye kontrakter de neste 6-12 månedene vil det sette mange arbeidsplasser i fare og gi store negative ringvirkninger for Nordland. Derfor haster det med nye tiltak, og løsningene er enkle. Igangsette gryteklare prosjekter i bygg og infrastruktur». Sier administrerende direktør, Elnar Holmen, Brus.

Nedenfor ligger resultatene fra undersøkelsen.

Aktivitetsnivå for bedriftene sammenlignet med 2019.

Aktivitetsnivå for bedriftene slik den ser ut for 2021 sammenlignet med 2019.

Aktivitetsnivå for bedriftene slik den ser ut for 2022 sammenlignet med 2019.