Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterÅrskavalkade 2020

Årskavalkade 2020

[post_published]

2020 har vært et spesielt år for oss alle. Tross de utfordringene vi har hatt grunnet pandemien har BRUS fått gjennomslag på flere saker og arbeidet godt med våre prosjekter. 

Ny by - Ny flyplass

I 2020 har det vært viktige milepæler i prosjektet for å sikre realisering. Det er stor politisk oppslutning om å realisere ny flyplass i Bodø. Det har vært viktig å engasjere hele flertallet i Storting og regjering gjennom 2020. 2021 blir avgjørende for å sikre investeringsbeslutning, at prosjektet går inn i detaljprosjektering og at anleggsarbeidet kan starte.

Samferdsel

For utviklingen av regionen må vi få satt i gang flere samferdselsprosjekter. Våren 2021 behandles ny nasjonal transportplan. Dette er noe vi arbeider med og har hovedfokus på:

  • E6 Salten
  • Nordlandsbanen
  • Rv.80 fra bru til bru
  • Bypakke Bodø
  • Ny By – Ny Flyplass

Nord-Norge linjen

Eureka shipping Ltd. fikk 41,6 millioner kroner til etablering og drift av Nord-Norgelinjen som skal gå fra Bodø til Tromsø via Lødingen. BRUS har sammen med næringslivet i Bodøregionen, Bodø Havn, Meyership og logistikknæringen arbeidet for dette i over 2 år. Dette var en stor seier. Nå håper vi på oppstart.

Samarbeid Nord Universitet

BRUS har vært helt sentral i arbeidet med å styrke samarbeid og samhandling mellom næringslivet i regionen og Nord Universitet. Det er en stor styrke at rektor Hanne Solheim Hansen sitter u styret i BRUS. I 2020 har vi samarbeidet vært utrulig bra hvor vi i fellesskap har lyktes med gode gjennomslag for universitetet som for eksempel videre framdrift Blått Bygg, et nytt forskningsfartøy og ny strategi for Nord.

Master i IT

BRUS arbeider for å etablere en master- og doktorgradstudiet innenfor IT og IKT datateknikk i Bodø. Gjennom et godt arbeidet som er gjort i året som er gått har vi satt et ambisiøst mål om oppstart høsten 2021. Samarbeidet mellom næringslivet og akademia er helt avgjørende for at vi skal lykkes med dette.

Videregående tilbudsstruktur

BRUS har arbeidet med innspill til Nordland Fylkeskommunes nye tilbudsstruktur for videregående opplæring for perioden 2021-2025. De viktigste innspillene har vært å bevare Steigenmodellen og IKT Servicefag på Fauske. Førstnevnte lyktes vi med å bevare.

Hydrogen

På vegne av hydrogennæringen har BRUS aktivt deltatt i myndighetsarbeidet om nytt anbud for ferge på Vestfjorden. Gjennom et strategisk samarbeid lyktes vi med at Vestfjordsambandet ble vedtatt og skal gå på hydrogen. Dette er en av våre viktigste seiere i år og det vil kunne få store ringvirkninger for hele regionen.

Regionalt samarbeid

Vi har troen på at sammen er vi sterkere og vi ønsker å knytte regionen tettere sammen og har etablert et strategisk samarbeid med Rana. Dette er et unikt samarbeid som vi nå jobber for å inkludere hele Bodøregionen. BRUS jobber strategisk for å knytte hele Nord-Norge tettere sammen for å skape flere arbeidsplasser i Nord. Vi jobber nå med et tettere strategisk samarbeid med Tromsø og Narvik.

Invest IN Bodø

Brus sitter i styringsgruppen og prosjektgruppen til Invest IN Bodø som ledes av Bodø Kommune. Invest In Bodø skal arbeide med akkvisisjonsarbeid med formal om å øke antall etableringer i Bodøregionen.

Bodø Lufthavnutvikling (BLU)

BLU er et heleid datterselskap av BRUS som har hovedfokus på flyfrakt, grønn luftfart og ruteutvikling med internasjonaler ruter til og fra Bodø. Fra januar ansettes en ny medarbeider i BLU for å styrke dette arbeidet. Vi har troen på Flybyen Bodø og her kan vi skape mange arbeidsplasser.

Grønn Luftfart

BRUS og BLU jobber strategisk for å posisjonerer Nord-Norge og Bodø til å bli en nasjonal og internasjonal testpilot for utvikling av nye grønne teknologier. Sammen med akademia, forskningsinstitutt, næringslivet og offentlige aktører i Flybyen Bodø jobber vi målrettet for å være i førersetet.

Flyfrakt Project Air Cargo Bodø

BRUS og BLU jobber med etablering av et flyfraktprosjekt fra Bodø Lufthavn. Sammen med partnere i sjømatindustrien og luftfartsnæringen er Bodø en strategisk lokasjon for frakt av blant annet sjømat. Fra 1. mars er prosjektet fult ut operativt. Vi har som mål at de første flyene lander i løpet av vinter/vår 2021.

Ny prosjektleder

1. september ansatte BRUS ny prosjektleder og øker dermed staben. Kristin skal ha ansvaret for marked og kommunikasjon samt eventer. Hun vil også jobbe med oppfølging av våre aksjonærer og bistår i prosjekter som dukker opp.

Våre aksjonærer

Vi ønsker å rette en stor takk til våre flotte aksjonærer for engasjementet som er skapt og de initiativ som er tatt. Det er i fellesskap vi kan skape utvikling og vi setter pris på at aksjonærene våre deler vårt motto: “det som er bra for min region er også bra for min bedrift”.

God jul og godt nyttår

Hilsen Elnar, Kristin og Kjell Ivar

Vi i BRUS ønsker med det dere alle en riktig fin jul og et godt nyttår. Vi ser fram til et nytt år med mange spennende prosjekter og muligheter for videre utvikling. Og er det noe vi kan bidra med, ikke nøl med å ta kontakt.