Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterBRUS ønsker nytt logistikk-knutepunkt i Bodø – det vil føre til mange nye arbeidsplasser

BRUS ønsker nytt logistikk-knutepunkt i Bodø – det vil føre til mange nye arbeidsplasser

[post_published]

BRUS er skeptiske og kritiske til byråkratene som har laget utredningen som sier "nei" til nytt havneutsnitt på Langstranda og flytting av jernbane. Dette er en mulighet som kan bidra til mange nye arbeidsplasser og stor verdiskapning for regionen.

Foto: Ny by - Ny Flyplass

Statens Vegvesen har gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) Ny by Bodø – transportsystemer. Utredningen er gjort på vegne av Samferdselsdepartementet som skal omhandle strategier for transportsystemet i Bodø, inkludert Ny by Bodø fram mot 2060. Styringsgruppen har bestått av Bodø Kommune, Nordland Fylkeskommune, Jernbanedirektoratet, Avinor, Kystverket, Fylkesmannen i Nordland og Statens Vegvesen. I rapporten kommer de fram til at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt med nytt havneutsnitt på Langstranda og flytting av jernbanen.

Muligheter i verdensklasse

Jeg føler meg veldig trygg på at Bodøs fremtid er i de aller beste hender, med muligheter i verdensklasse, for utvikling av tusenvis av nye arbeidsplasser med høy verdiskapning. Politikere og næringsliv står sammen om ønsket om å realisere, samt utvikle Ny By – Ny Flyplass. Enstemmig!

Potensiale for tusenvis av nye arbeidsplasser

Utviklingen av et nytt havneutsnitt på Langstranda, med flytting av jernbanen har ifølge BRUS sin kartlegging, gjennomført i 2019, vist et kvalitativt potensiale at vi kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser og en formidabel vekst i et 100-årsperspektiv. En vekstmotor for Bodø! I et 40-årsperspektiv vil vi potensielt kunne øke gods- og logistikkvolumene med mer enn en 2-dobling av dagens volum i dagens havn. Det vil kunne potensielt gi om lag 1000 ny arbeidsplasser i næringer knyttet direkte og indirekte til logistikk.

Vi må se framover

Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet og etatene som har gjennomført KVU-utredningen som AN skriver om, ser bakover når de analyserer Bodøs muligheter for vekst både i logistikk og utvikling. I tillegg så har de kun gjort sine samfunnsøkonomiske beregninger i et 40-årsperspektiv. Se bare f.eks. på CargoNet som har fjernet 14.000 trailere fra vegene og som mottok NHO Transports, miljøpris. Tror dere byråkratene tok dette med seg i arbeidet?

Når vi skal bygge verdens flotteste nye bydel, så regulerer og planlegger vi for et 100-årsperspektiv.

Når vi da skal beregne og fremskrive mulighetene for vekst i transport av varer og tjenester, så kan vi SELVSAGT ikke se bakover. Fordi Bodø Havn alene vil for eksempel ikke ha rom for vekst med dagens arealer på Rønvikleira etter 2035. Kapasiteten gir rett og slett ikke mer rom. Dette tar ikke KVU-en og byråkratene med seg i arbeidet.

Fremtidstro

BRUS er ikke negative, men kritiske til arbeidet. Fordi visjonene og mulighetene mangler i arbeidet. I 2012 når Stortinget la ned flystasjonen, var det ingen byråkrater som mente det var lurt å flytte flyplassen og starte med ny byutvikling. Det var det INGEN som mente var samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Men fordi et samlet næringsliv i regionen, sammen med visjonære politikere snudde sorg og pessimisme, til fremtidstro, utvikling og muligheter. Så man ble enige om å snu byråkratenes dommedagsprofeti. Og i dag er det ingen i næringslivet som stiller spørsmålstegn om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge en ny flyplass og utvikle Ny By. Selvsagt ikke!

Gods avler gods

Byråkratenes KVU er forutsigbar. Kanskje er jeg litt irritert over at de ikke ville lytte til de faglige innspillene fra næringslivet om at gods avler gods, og det gir vekst og økt verdiskapning. Men som tilbake i 2012, så er jeg helt sikker på samfunns- og næringsliv vil kunne samle seg og enes om at byråkratene tar feil. Dette er ikke spikeren i kista for Europas mest effektive logistikk-knutepunkt. Det er bare en hump i vegen som gjør at det tar litt lenger tid.

Vekstmotor

Vi har trua på Bodøregionen som vekstmotor i Norge, der varer produseres i landsdelen og effektivt sendes til markedene rundt oss med Bodø og Fauske som naturlige logistikk-knutepunkt. Det umulige er aldri umulig. Det tar bare litt lengre tid!

Elnar Remi Holmen
Administrerende direktør
Bodøregionens Utviklingsselskap

 

Foreslår kompakt byutvikling i Bodø – Statens Vegvesen.