Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterMå bevare IKT servicefag på Fauske

Må bevare IKT servicefag på Fauske

[post_published]

Ny skolestruktur for videregående opplæring skal vedtas på fylkestinget 9. desember. Her foreslås det å legge ned blant annet VG2 IKT Servicefag på Fauske. Dette vil ramme næringen hardt og BRUS har aktivt arbeidet for å forhindre dette. 

Foto: Canva

Ny skolestruktur videregående opplæring

Nordland Fylkeskommune har arbeidet med ny skolestruktur for en fireårsperiode fra 2021-2025. BRUS har aktivt gitt innspill i saken på vegne av næringslivet i Bodøregionen og fått gjennomslag for flere av innspillene, blant annet får Steigenmodellen bestå. Det som nå gjenstår er å bevare IKT servicefag på Fauske. Saken skal opp i Fylkestinget og vedtas 9. desember.

BRUS har hatt møter og samtaler med posisjonen og partiene om skolestruktursaken i forkant av fylkestinget og håper å bli hørt.

En av Bodøregionens største voksende næringer

IKT-næringen er den raskest voksende næringen i Bodøregionen. Den omsetter for over 2 milliarder kroner og sysselsetter over 1000 årsverk i regionen. Omsetningen har blitt tredoblet de siste 10 årene og vesten i sysselsetting har mer enn doblet seg i samme periode.

Stor etterspørsel etter kandidater

Etterspørselen etter kandidater med IT-kompetanse er en av den raskeste voksende etterspørselen etter kompetanse i vår region. Av elever som går IKT i vår region, så blir så og si alle elevene som fullfører det videregående løpet, som ikke går videre til høyere utdanning, absorbert av IT-bedriftene i regionen. Et annet element ved å legge ned VG2 IKT servicefag er at man vil redusere det potensielle lærlingeløpet fra 100 kandidater til ca. 30. Det er vi redde for vil kunne bidra til en “kannibalisering” i etterspørselen hos bedriftene og føre til alvorlig underdekning. Bedriftene i Indre Salten vil være den tapende part. I tillegg ser vi at studenter som ellers ville valgt VG2 på Fauske, i stedet for å velge IKT i Bodø, heller søker til andre studieløp på skoler nær seg i Indre Salten. Det vil til syvende og sist næringslivet tape på.

Ber om å vente med nedleggelse

“Vi håper inderlig at fylkestinget i sin behandling av skolestruktur velger å omgjøre forslaget til vedtak om nedleggelse av VG2 IKT Servicefag ved Fauske VGS. I utviklingen av antall 16-åringer i Salten, vil vi de neste to årene se en økning. Derfor bør vi vente med denne type nedleggelse den neste 4-årsperioden. Bevar VG2 IKT-servicefag” sier adm. dir. i Bodøregionens Utviklingsselskap, Elnar Remi Holmen.

Her kan man skrive kilder.