Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertBLU ansetter prosjektleder

BLU ansetter prosjektleder

[post_published]

Bodø Lufthavnutvikling har fått sin første prosjektleder, Johan Sverre Arnesen startet i jobben mandag 4. januar 2021. 

Johan Sverre Arnesen og Elnar Remi Holmen

Ny prosjektleder

Datterselskapet til BRUS, Bodø Lufthavnutvikling (BLU), ansetter sin første prosjektleder, Johan Arnesen. Arnesen kommer fra stillingen som prosjektleder i Bodø kommunes prosjekt “flybyen Bodø”. Prosjektet går nå over i en kommersialiseringsfase hvor det var naturlig at BRUS og BLU tok over prosjektet og viderefører dette.

Hovedfokuset framover til Bodø Lufthavnutvikling er å arbeide med Grønn Luftfart og fortsette arbeidet med flyfraktprosjektet, som har vært et viktig satsningsområde, hvor målet er å frakte sjømat direkte til og fra Bodø, samtidig som det er bærekraftig.

På sikt arbeider vi for å skape flere arbeidsplasser. “Dersom vi lykkes med prosjektet og det går faste fly til og fra Bodø ukentlig vil det føre til større behov for bemanning og dermed flere arbeidsplasser for funksjonene som blant annet holder til på flyplassen.” sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Om Bodø Lufthavnutvikling

Bodø Lufthavnutvikling AS ble opprinnelig opprettet i 2014 for å skape aktivitet, markedsføre og strategisk posisjonere flybyen Bodø. Hovedmålet er å skape nye forretningsmodeller i Bodø innen luftfart. Selskapet har en strategisk posisjon med å sikre nye direkteruter til og fra Bodø Lufthavn, og få til økt verdiskapning i virksomheter som har med dagens lufthavn og gjøre, samt få til innovasjon og vekst i mulighetsrommet med bygging av ny lufthavn. Selskapet bidrar til skaperkraft og skaper aktive forretningsmodeller innen smart teknologi og grønn luftfart. Bodø Lufthavnutvikling er et heleid datterselskap av 37 selskaper far næringslivet i Bodøregionen- og administreres av BRUS.

Selskapet organiserer i dag, også arbeidet med “Ruteutviklingsforum” som ledes av hhv Avinor og BLU/BRUS.

Selskapet bidrar til utvikling av Bodø Lufthavn. Selskapet kan også utøve virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette. Selskapet har sammen med Bodøregionens Utviklingsselskap, og i det tette samarbeidet med Bodø Kommune klare ambisjoner om å utvikle Bodø Lufthavn i en hub for transport og frakt av primært sjømat, men også andre varer og cargo fra vår region til internasjonale markeder.