Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterDagen Bodø har ventet på, Ny By – Ny Flyplass prioriteres

Dagen Bodø har ventet på, Ny By – Ny Flyplass prioriteres

[post_published]

Ny By - Ny Flyplass - prosjektet prioriteres i Nasjonal Transportplan.

Elnar Remi Holmen og styreleder Tord Kolstad

I dag kom beslutningen om at Ny By – Ny Flyplass-prosjektet (NBNF) er prioritert i Nasjonal Transportplan 2022-2033. Nasjonal Transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den. Dette er et av de viktigste utviklingsprosjektene i Bodø, og i Nord-Norge. Flyttingen av dagens flyplass vil frigjøre enorme arealer som vil benyttes til næringsutvikling, boligutvikling og byutvikling og muliggjøre nyskaping av tusenvis av arbeidsplasser i landsdelen og i Bodø.

Gledens dag

Dette er en gledens dag og en ekstremt viktig beslutning for Bodøregionen. Når det nå legges til rette for flytting av flyplassen, frigir det store arealer til utvikling av en ny bydel i Bodø med unike muligheter til å satse på nye grønne teknologiske løsninger og legge til rette for å skape morgendagens arbeidsplasser. Vi vil takke politikerne, kommunen og næringslivet for innsatsen og viljen som er lag til for å få gjennomslag for prosjektet, og ikke minst til regjeringen som har fattet beslutningen om å prioritere prosjektet i Nasjonal Transportplan, sier Elnar Remi Holmen, administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS.

Ny By – Ny Flyplass har vært et av de viktigste strategiske prosjektene for Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS. Vi har jobbet i mange år med å samarbeide for, å legge til rette for, samt bidra til utvikling og påvirkning i prosjektet. Siden nedleggelsen av kampflybasen i Stortinget 2012, har BRUS sitt hovedfokusområde vært å snu negative trender til positive muligheter. BRUS vil berømme særlig det gode samarbeidet mellom Bodø Kommune, AVINOR, Forsvaret og ikke minst de politiske beslutningstakerne i Storting og Regjering sammen med næringslivet.

Point of no return

Nå skal NTPen i Stortinget og endelig vedtas til våren. NBNF har hatt tverrpolitisk støtte i Stortinget og det forventer vi også nå. Vedtas prosjektet i NTP, vil dette også forplikte Storting og regjering til å bevilge midler til endelig investeringsbeslutning i Statsbudsjettet for 2022 som skal vedtas til høsten.

Beslutningen om at Ny By – Ny Flyplass prioriteres av regjeringen i Nasjonal Transportplan er den nest siste brikken i det politiske puslespillet. Om Stortinget i siste instans vedtar dette, så har man også forpliktet seg i å bevilge midler til investeringsbeslutning i Statsbudsjettet til høsten. Dette er Bodøs viktigste vedtak i dette århundret, og bidrar til at vi kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser, avslutter Holmen.

Her kan man skrive kilder.