Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterEn milepæl! E6 Sørfoldtunnelene prioriteres endelig i Nasjonal Transportplan.

En milepæl! E6 Sørfoldtunnelene prioriteres endelig i Nasjonal Transportplan.

[post_published]

I dag kom beslutningen om at E6 Sørfold prioriteres i Nasjonal Transportplan, NTP. 

Elnar Remi Holmen

Dette er en nydelig dag. Nå kom endelig beslutningen om at E6 Sørfold prioriteres og sikres den utbyggingen som folk og næringsliv virkelig fortjener. Vegstrekningen er en av Nord-Norges mest utsatte strekninger med mange tuneller og farlige partier. Nå får næringslivet og vanlige folk en trygg veg som er fullfinansiert uten bompenger, sier Elnar Remi Holmen, administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS.

9,6 milliarder

Regjeringen prioriterer prosjektet og bevilger 9,6 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan. Prosjektet prioriteres som en fullfinansiering uten bompenger. E6 Sørfold er på totalt 45 kilometer og inkluderer bygging av ti nye tuneller med samlet lengde på 23,5 kilometer. Det planlegges også to store bruer – over Leirfjorden på 815 meter og en over Tørrfjorden på 555 meter. dagens tuneller på E6 gjennom Sørfold har dårlig standard og tilfredsstiller ikke sikkerhetsforskriftene. Vegen har høy ulykkesbelastning og er ofte stengt. Foruten kortere reisetid blir også fremkommeligheten bedre.

Nå sikres folks trygghet

Dette har vi ventet på lenge. Næringslivet med BRUS har over lang tid fulgt opp flere regjeringer i arbeidet om å følge opp å prioritere denne vegstrekningen. Nå sikres folks trygghet i hverdagen, og næringslivet får en tryggere veg fra produksjon til markedene. Dette er hovedpulsåren for Nordland som binder Nord-Norge sammen med verden, og nå blir dette endelig prioritert. I dag blir det kake, sier Kristin Haugen, Prosjektleder i BRUS.

Legges fram i mars

Nasjonal Transportplan NTP skal legges frem for Stortinget ila. mars, og skal behandles i vårsesjonen i Stortinget. Ved å få prioritet i NTPen, bør det ligge til rette for at det også prioriteres med midler til gjennomføring i Statsbudsjettet.

Vi er utrolige glade for den tverrpolitiske enigheten på Stortinget om E6 gjennom Sørfold. Derfor håper vi også at prosjektet sikres prioritet av et samlet Storting ila våren. Det vil bejuble, avslutter Holmen.

Her kan man skrive kilder.