Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertHandelshøgskolen lanserer nytt internship-program: Vil spleise nordnorske bedrifter med masterstudenter.

Handelshøgskolen lanserer nytt internship-program: Vil spleise nordnorske bedrifter med masterstudenter.

[post_published]

Fraflytting og mangel på arbeidskraft er en betydelig utfordring for næringslivet i nord. Nå lanserer Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet et internship-program som kan bidra til å snu utviklingen, og vil bli en vinn-vinn-situasjon både for studenter og bedrifter. 

Fv. Andreas Nordvik, Elnar Remi Holmen og June Borge Doornich

Gjennom det nye programmet får bedrifter nå mulighet til å i en periode ha studenter som en del av arbeidsstyrken.

HHNs nye intership-progrma er et tilbud som virkelig treffer spikeren på hodet. Her får bedrifter og selskaper i nord en fantastisk god mulighet til å knytte kontakt med svært kompetente studenter, sier Elnar Remi Holmen som er administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS).

Siden i fjor høst har han vært med i styringsgruppen som har jobbet med å etablere det helt nye tilbudet, som nå går ut både til bedrifter, offentlige aktører – og masterstudenter i HHN.

Stort behov for kompetanse

Næringslivet i nord har enorm etterspørsel etter kompetanse, og ved Handelshøgskolen tilbys en type utdanning og arbeidskraft som det i regionen vår er et stort behov for. Bare det å få innpass hos disse studentene, i en tidlig rekrutteringsfase, vil være av stor betydning for bedrifter ute i næringslivet, sier BRUS-direktøren.

Det nye programmet er lagt opp slik at det skal matche bedrifter med masterstudenter som innehar den typen kompetanse som vertsbedriften trenger.

Gjennom programmet får studenter muligheten til å få verdifull praksis og arbeidserfaring, og til å stifte bekjentskap med nye og potensielt fremtidige arbeidsgivere.

Bedriftene på sin side, får gjennom ordningen muligheten til å knytte til seg studenter som allerede er godt i gang med studieløpet, og som innehar spesialisert kompetanse innenfor fagområdene økonomi, ledelse og forretningsutvikling.

Dette programmet gir studentene verdifull læring, og bedriftene god kompetanse – kort og godt en vinn-vinn, både for studentene våre og for næringslivet, sier HHN-dekan Gry Agnete Alsos.

Egen portal

HNN har åpnet en egen nettportal hvor bedrifter både kan melde seg, og få mer informasjon om internship-programmet. 

Allerede har en rekke selskaper og bedrifter meldt interesse for å ha studenter fra HHN på internship.

Studentene som skal “matches” med bedrifter kommer fra studieprogrammene: Master of Science in Business (Siviløkonomutdanningen) og Master of Science in Global Management.

De er veldig motiverte for å jobbe ute i bedriftene som en del av masterutdanningen, sier June Borge Doornich som er prodekan for utdanning ved HHN

Ute hos vertsbedriftene kan studentene enten jobbe med utvalgte prosjekter, eller de kan inngå som en ordinær del av arbeidsstaben.

Studentene som ønsker det kan også, i samråd med HHN og vertsbedriften, velge å koble internship-oppholdet opp mot arbeidet med masteroppgaven sin. Det kan også være verdt å merke seg, for selskaper eller bedrifter som har et ønske om at en masterstudent skal forske eller se nærmere på spesifikke problemstillinger, sier Doornich.

Tilbud til hele landsdelen

HHN har i en årrekke hatt et nært samarbeid med næringslivet både i og utenfor Nord-Norge. På flere av studieprogrammene inngår praksisplassering allerede som en fast del av studieløpet. Gjennom det nye internship-programmet ønsker HHN å styrke samarbeidet med næringslivet ytterligere.

For oss som handelshøgskole er det svært viktig at studentene våre skal få mulighet til  å anvende de teoretiske kunnskapene og de metodiske ferdighetene som de har tilegnet seg gjennom studietiden hos oss. Læringen – og erfaringene – som de får ute i praksis er også med på å styrke studieprogrammenes relevans ute i arbeidslivet. Gjennom det nye internship-programmet håper vi enda flere bedrifter skal få erfare hvor nyttig og verdifullt det er å knytte kontakt med studentene våre, føyer prodekanen til.

Ordningen er lagt opp slik at studentene over en fire måneder lang periode skal jobbe to arbeidsdager i uken ute i bedriften. For å klargjøre hvilke krav og forventninger som stiller seg både til studentene og arbeidsgiverne, har HHN utarbeidet en håndbok som er ment som en veiledning for begge parter.

Prosjektleder Andreas Nordvik regner med stor pågang av bedrifter som vil være med:

Slik vi kan se er det bare fordeler, både for bedriftene og studentene, med å være med på dette. Vi har mange dyktige masterstudenter, som kan komme inn i bedriftene både med et friskt blikk og nye ideer. Og ettersom masterstudentene våre både er på studiestedene Bodø, Mo i Rana og i Steinkjer, er det gode muligheter for næringslivet i hele dette geografiske området å melde seg på, sier Nordvik.

Nå til å begynne med ser vi for oss å knytte kontakt med et tyvetall bedrifter og studenter, men blir pågangen stor håper vi på sikt å kunne utvide tilbudet, sier prodekan June Borge Doornich.

 

Pressemelding HHN