Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNOU – Det handler om Norge – verdiskapingen skjer i distriktene

NOU – Det handler om Norge – verdiskapingen skjer i distriktene

[post_published]

Bodøregionens Utviklingsselskap har gitt innspill "Demografiutvalget", ledet av Victor Norman NOU 2020:15, Det handler om Norge - utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. 

Foto: canva

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt BRUS anledning til å gi innspill på NOU 2020: 15, Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Dette viktige arbeidet til utvalget har vært ledet av Victor Norman. På vegne av næringslivet i Bodøregionen oversendte vi våre innspill i slutten av mars.

Bodøregionens kjenner seg igjen i de utfordringene som kommer fram av NOUen. Dette gjelder spesielt befolkningsnedgang, aldring og spredt bosetning i distriktene. Tallene viser at det kun er Bodø som har befolkningsøkning av kommunene i Bodøregionen. Resten av kommunene opplever befolkningsnedgang. I tillegg ser vi at befolkningen i distriktene blir eldre.

Legge til rette for utdanning

Det er kjempe viktig at vi legger til rette for gode utdanningsløp i distriktene. Dette må svare på etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft fra næringslivet. I Bodøregionen skjer mye av verdiskapningen i distriktene. Vi er Norges største og viktigste sjømatregion, tredje største energifylket, og en av Norges viktigste mineralregioner og vi har mangfoldig storslåtte naturkvaliteter, sier prosjektleder i BRUS, Kristin Haugen.

BRUS har gitt følgende innspill:

  • Flere studie- og lærlingeplasser.
  • Sterke og attraktive universitet.
  • Målrettede tiltak som bidrar til investeringslyst i både privat og offentlig sektor.
  • Storting og regjering må komme med flere konkrete tiltak og virkemidler i å skape vekstkraftige miljøer og spesielt klyngesatsninger.
  • Regjeringen bør legge inn tiltak med de unge stemmene i samfunnet.
  • Regionale trainee-ordninger som for eksempel Trainee Salten.

For at det skal være attraktivt å bo i distriktene må vi legge til rette for investeringer i næringsvirksomhet og verdiskapning. Her må staten være med å legge til rette for investeringer. Vi er svært fornøyde med de investeringsprosjektene som ble lagt fram i Nasjonal Transportplan for Bodøregionen, sier adm. dir. i BRUS, Elnar Remi Holmen.