Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterSalten for Power – Vi kjører videre

Salten for Power – Vi kjører videre

[post_published]

Tirsdag 16. mars fikk BRUS svar fra Joint Battery Initiative om at de nordnorske forslagene om å lokalisere en gigabatterifabrikk ikke er med videre i prosessen. 

Bildetekst: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Tirsdag 16. mars fikk Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS svar fra selskapene Equinor, Hydro og Panasonic (Joint Battery Initiative “JBI”) om at de nordnorske forslagene om å lokalisere en gigabatterifabrikk ikke er med videre i prosessen. Det er selvsagt skuffende, men ikke avgjørende for Salten og eventuelle etableringer av industri.

Naturgitte fortrinn i Salten

Vi ønsket selvsagt å være med videre i prosessen. Men det som er viktig å påpeke er at vi har naturgitte fortrinn med Nordens laveste priser på kraft og mye overskuddskraft i Salten. Det Salten for Power virkelige er, er et samarbeidsprosjekt om å samle inn og markedsføring av Saltens unike komparative fortrinn. Nå jobber vi videre med andre nasjonale og internasjonale aktører og er 100 % sikre at vi skal lykkes med industrietableringer med høy verdiskapning i fremtiden, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Unikt samarbeid

Salten for Power er et svært unikt prosjekt uten sidestykke, der 11 kommuner i Salten og et samlet næringsliv har jobbet i lag for å sikre data av ledige arealer i Salten, oversikt over nett- og kraftkapasitet og ikke minst overordnede grunnlagsdata for hvor man kan etablere større kraftforedlende industri i Salten. Prosjektet fikk også screenet flere potensielle arealer i Salten for denne type etableringer. Energiselskapene i regionen innehar unik spisskompetanse og har vært primus motor, sammen med næringsnettverket i Salten, Fauna KF og BRUS. Bodøregionens Utviklingsselskap har vært prosjektleder for det spesifikke arbeidet og markedsføringen av prosjektet opp mot selskapene, Hydro, Equinor og Panasonic.

Målet vårt med Salten for Power var å plassere Salten og dette unike samarbeidet på kartet. De unike dataene vi har samlet inn, ville under andre omstendigheter tatt veldig lang tid å samle kunnskap om. Nå har vi fått på plass den ultimate verktøykassen og jobber allerede med andre internasjonale og nasjonale etablerere for industri. Selv om JBI ikke kommer hit, så har vi lykkes med markedsføringen av regionen så langt, sier Holmen.

BRUS vil nå sammen med næringsnettverket, næringslivet ved energiselskapene i spissen, Fauna KF og samarbeidspartnere jobbe videre for å markedsføre og tiltrekke oss investorer og industrietableringer til regionen.