Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertBRUS-aksjonærene Bodø Energi og Coop Nordland utvikler løsninger for det grønne skiftet

BRUS-aksjonærene Bodø Energi og Coop Nordland utvikler løsninger for det grønne skiftet

[post_published]

Våre aksjonærer Bodø Energi og Coop Nordland inngår strategisk bærekraftsamarbeid.

Mariann Meby, Monika Moen, Arne Juell, Lars Arve Jakobsen, Håvard Andreassen og Ole Angellsen.

Vi synes det er svært positivt at våre aksjonærer finner måter å samarbeide på, og i tillegg bidrar til en bærekraftig framtid, sier prosjektleder i BRUS, Kristin Haugen.

Bodø Energi og Coop Nordland strammer musklene for en felles satsning på framtidens smarte energiløsninger, blant annet hurtigladere i Nordland.

Så dette handler om så mye mer en hurtiglading. Dette handler om bærekraft og det å ta et tydelig samfunnsansvar, sier Administrerende direktør Lars Arve Jakobsen og HR og organisasjonsdirektør Monika Moen i Coop Nordland.

Vi har stor tro på at dette innovasjonspartnerskapet vil drive både oss og Coop Nordland videre inn i det grønne skiftet, og svarer opp både FNs bærekraftsmål og sentrale, regionale og lokale miljøambisjoner istemmer, konsernsjef i Bodø Energi Arne Juell.

En grønn og fornybar bevegelse

For oss betyr dette at Coop Nordland skal jobbe strategisk og gjøre investeringene som må til for å redusere vårt klimagassutslipp fra virksomheten. I tillegg gi merverdi for våre kunders handleopplevelser, sier Eiendomsdirektør Håvard Andreassen i Coop Nordland.

Gjennom å utvikle og levere energiløsninger som er attraktive for både Coop Nordland og deres kunder tar vi sikte på å erstatte fossilt basert person- og varetransport, samt utvikle gode verdiskapende verdier for begge aktørene sier direktør i Bodø Energi Kraftsalg Ole Angellsen.

Det er store forventinger til økning i antall elbiler og disse vil kreve infrastruktur som både er mer tilgjengelig og som gjør det mulig å lade raskere, istemmer Lars Arve.

Behovet for lading øker og hurtigladere er fremtiden

Senior Prosjektutvikler i Bodø Energi Grete Håkonsen Coldevin fortsetter med å forklare:

Ved å ta et samfunnsansvar og en synlig rolle i elektrifiseringen av transport skal vi tilby et felles ladeinfrastrukturprosjekt med utgangspunkt i hurtigladere. Her snakker vi om å rulle ut hurtig- og lynladere som lader bilene opp på kort tid.

Pressemelding fra Bodø Energi og Coop Nordland