Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterBrus arrangerer hovedkonferansen under Blå uke

Brus arrangerer hovedkonferansen under Blå uke

[post_published]

25. mai arrangerer BRUS hovedkonferansen under Blå uke sammen med Sjømat Norge, Norges Sjømatråd, Norges Fiskarlag, Innovasjon Norge, KPB og SpareBank1 Nord-Norge.

Årets hovedkonferanse har tema «Havets rolle i global matforsyning», og ansees å være relevant for alle som har interesse for havet og oss. Vi tar et blikk mot havet både i et politisk og samfunnsmessig perspektiv, vi ser på kystsamfunnenes betydning for verdens kosthold, og vi kan ikke unngå å snakke om bærekraft.

Vi gleder oss veldig til Blå uke og hovedkonferansen. Som Norges viktigste sjømatregion ønsker vi å hylle næringen og sette fokus på de enorme ringvirkningene og verdiskapingen havet gir, samt de framtidige mulighetene som ligger her om vi utnytter de ressursene vi har, sier prosjektleder i BRUS, Kristin Haugen

Program Hovedkonferansen Blå Uke

Del 1: Sosial bærekraft, ringvirkninger og verdiskapning

12.00-12.05:
Velkommen ved moderatorer Elnar Remi Holmen og Erik Jensen Liland.

12.05-12.33:
Panelsamtale «Verdens beste sjømat med verdens beste samvittighet? Hvordan forsterke potensialet for lokale ringvirkninger og samtidig produsere bærekraftig sjømat?» Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, Kjell Ingebrigtsen, Fiskarlaget, Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge.

Del 2: Teknologi, kompetanseoverføring og utvikling

12.33-13.00:
Teknologi og verdiskapning» Ingelin Drøpping, Innovasjon Norge og Andreas Semmingsen, Marealis

Del 3: Politisk debatt

13.00-13.27:
Politisk debatt – «havnæringens rammevilkår» med Odd Emil Ingebrigtsen og stortingsrepresentant (AP), Cecilie Myrseth.

13.27-13.30 Avslutning

Konferansen kan du følge enten på Facebook eller blauke.no.

Utsikt Podcast - Blå uke spesial

I forbindelse med Blå Uke og hovedkonferansen har Utsikt Podcast laget to podkastepisoder.

Lytt til episode 1 med Renate Larsen i Norges Sjømatråd.

Her snakker vi om betydning av kortreist mat og produksjon av sjømat og vi får også høre en reportasje med seniorforsker ved Nofima Roy Robertsen.

Lytt til episode 2 med Maiken Johnsen i Cod Cluster og Irene Lange Nordahl i Leverandørutvikling Havbruk Nord

Her snakker vi om  samarbeid, kompetanseoverføring, teknologi og utvikling for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser i hvitfisknæringen og i leverandørnæringen til havbruk.

Blå Uke er en festival fylt med faglige arrangementer, i samspill med kultur- og opplevelsesnæringen – med havet i fokus. Uken er til for alle som jobber i og rundt havnæringene, og arrangeres i Bodø i uke 21. Se fult program på blauke.no.