Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterSiso Energi går inn på eiersiden i BRUS

Siso Energi går inn på eiersiden i BRUS

[post_published]

Kraftprodusenten SISO Energi i Straumen i Sørfold kommune, et av Nord-Norges desidert største og Norges mest effektive produksjonsselskap innenfor fornybar Energi, går inn på eiersiden i Bodøregionens Utviklingsselskap - BRUS. 

Bak fra venstre. Roald Amundsen, Andre’ Westgård, Ole Kristian Moen og Bjørn Ove Knutsen.Foran fra venstre. Kari Luneng Post, Børre Mathisen og Cecilie Risvoll Amundsen.Steinar Karlsen var ikke til stede da bilde ble tatt.

Med sine 8 ansatte og to vannkraftverk står Siso Energi for produksjon av 1,1 Twh, tilsvarende over 1 milliard kilowattimer i året. Dette tilsvarer et års elforbruk til nesten alle husstander i hele Salten. Det gjør SISO Energi til en viktig kraftprodusent i norsk sammenheng. Nå går SISO Energi sammen med Bodøregionens Utviklingsselskap for å styrke arbeidet med grønn omstilling, der målet er å skape flere fornybare grønne arbeidsplasser lokalt, der vi tar krafta i bruk og får til en kraftig satsing på kraftforedlende industri.

Med et strategisk samarbeid med BRUS, ser vi muligheter for å få til en kraftfull satsing på nye grønne industriarbeidsplasser, der vi kan produsere mer helt fornybar vannkraft til nye forretningsområder, sier daglig leder i SISO Energi, Roald Amundsen.

SISO er en betydelig aktør innenfor kraftproduksjon og med fokus på bærekraftig utvikling er vannkraft ideelt som en fornybar og ren energikilde som ikke forurenser luft og kan vise til de laveste utslippene av alle energiteknologier er dette framtiden. SISO sin unike historie, har vært helt avgjørende for den industri- og fornybarregionen vi er i dag. Jeg er stolt av å få en aktør som SISO med på laget, sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen»

Sentral rolle i utviklingen av Salten

SISO Energi er eid av fornybar konsernene Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk NTE og Østfold Energi. De har en lang og viktig historie for den industri- og energiregionen Salten har blitt. SISO kraftverk i Sørfold er en av de største utbyggingene av vannkraft i Nord-Norge og har vært helt sentral for utviklingen av Salten og Nordland som energi- og industriregion.

«Vi er svært fornøyde med å få et så sterkt selskap som Siso Energi inn som aksjonær i BRUS. Vi har hatt et godt samarbeid med dem gjennom blant annet Kraftkonferansen og ser nå fram til å ta samarbeidet videre, og utvikle regionen sammen. De er en helt sentral og viktig aktør i Salten, sier prosjektleder i BRUS, Kristin Haugen.

«Vi er svært fornøyde med å få et så sterkt selskap som Siso Energi inn som aksjonær i BRUS. Vi har hatt et godt samarbeid med dem gjennom blant annet Kraftkonferansen og ser nå fram til å ta samarbeidet videre, og utvikle regionen sammen. De er en helt sentral og viktig aktør i Salten, sier prosjektleder i BRUS, Kristin Haugen.

Om Siso Energi

Siso Energi AS er en betydelig aktør innen kraftproduksjon. Årlig produseres det 1,1 Twh fra selskapets to vannkraftverk, Siso og Lakshola i Sørfold kommune. Siso Energi ble bygd av Elkem i 1968 og solgt til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Østfold Energi i 2010. Siso Energi er lokalisert på Straumen i Sørfold Kommune. Med sine 8 ansatte er selskapet Norges mest effektive vannkraftprodusent og er en betydelig verdiskaper for eierne, kommune, fylkeskommune og stat.