Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterTromsø og Bodø styrker nytt strategisk samarbeid.

Tromsø og Bodø styrker nytt strategisk samarbeid.

05/05/2021

Troms Kraft går inn som ny eier og aksjonær i BRUS og vi styrker samarbeidet mellom Bodø og Tromsø og tar satsingen til et helt nytt nivå.

Foto: Troms KraftFv. Truls Paulsen, adm. dir. Dragefossen, Arne Juell, konsernsjef i Bodø Energi og Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft.

Troms Kraft ser fram til å bli en del av BRUS-samarbeidet. Troms Kraft arbeider langsiktig for å legge til rette for næringsutvikling og vekst, og med betydelige eierinteresser i strategisk infrastruktur i Salten var det naturlig å søke dette partnerskapet, sier Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft AS.

Troms Kraft har de siste årene utvidet sitt samarbeid med Bodø Energi. I 2017 fusjonerte man entreprenørvirksomheten inn i det nye selskapet Frost, hvor Bodø Energi eier 51% og TK 49. I 2020 ble nettselskapene Nordlandsnett og TK Nett til Arva, ett av landets største nettselskap, med Troms Kraft som majoritetseier. Siden har selskapene også inngått samarbeid rundt landstrøm med havnene i de to byene, og dannet selskapene Fjuel Tromsø og Fjuel Bodø. Troms Kraft har i tillegg blitt med på eiersiden i Glomfjord Hydrogen, som blant annet jobber for å bli foretrukket leverandør til de nye hydrogenfergene som skal gå mellom Bodø og Lofoten.

Viktig strategisk samarbeid

 

Et viktig og strategisk satsingsområde i BRUS er å styrke det regionale samarbeidet i Nord-Norge. I dag er en gledens dag, der vi virkelig kan trekke samarbeid og strategisk utvikling for hele Nord-Norge til et helt nytt nivå. Jeg er utrolig stolt av å få Troms Kraft, et ledende selskap med løftekraft og satsingsvilje inn på eiersiden i BRUS. Dette vil styrke broen mellom Bodø, Tromsø og Nord-Norge, og gi store muligheter fremover, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Samarbeidet med Bodø Energi er veldig viktig for oss. Det er mye som skal skje i den energiomstillingen vi står overfor i årene som kommer, vi trenger å danne sterke partnerskap i energibransjen for å henge med i bærekraftig nærings- og industriutvikling. I tillegg trenger vi å forsterke vår dialog med næringslivet, og har derfor engasjert oss i flere nettverk – både i Tromsø og Midt-Troms og i landsdelen for øvrig – som arbeider langs de samme linjene som BRUS. Vi håper å kunne bidra med kraftkompetanse inn i nettverket og styrke de regionale prosjektene, samtidig som vi forhåpentligvis kan bidra til et landsdels- og nasjonalt perspektiv der det er naturlig, sier Semmingsen.

Om Troms Kraft AS

Troms Kraft er et offentlig eid kraftselskap, som produserer, distribuerer og selger strøm fra 100% fornybare energikilder. Selskapet ble etablert tilbake 1898, er eid av Troms holding (60%) og Tromsø kommune (40%). Selskapet har sitt hovedkontor i Tromsø og sysselsetter 320 medarbeidere. Konsernet har fire strategiske hovedområder: kraftproduksjon, kraftdistribusjon, kraftsalg og elektrifisering. Disse er organisert i ulike datterselskaper: Troms Kraft Produksjon eier og har driftsansvar for 10 vannkraftverk og 1 vindpark. Heleid datterselskap av Troms Kraft.

Troms Kraft er et offentlig eid kraftselskap, som produserer, distribuerer og selger strøm fra 100% fornybare energikilder. Selskapet ble etablert tilbake 1898, er eid av Troms holding (60%) og Tromsø kommune (40%). Selskapet har sitt hovedkontor i Tromsø og sysselsetter 320 medarbeidere. Konsernet har fire strategiske hovedområder: kraftproduksjon, kraftdistribusjon, kraftsalg og elektrifisering. Disse er organisert i ulike datterselskaper: Troms Kraft Produksjon eier og har driftsansvar for 10 vannkraftverk og 1 vindpark. Heleid datterselskap av Troms Kraft.

Arva er landsdelens største nettselskap. Troms Kraft er majoritetseier med 60 %, Bodø Energi og Dragefossen eier de resterende 40 %.

Ishavskraft er én av Norges største strømleverandører. Heleid datterselskap av Troms Kraft.

Fjuel skal tilby landstrøm til skip som gjester Tromsø Havn. Troms Kraft eier 51 %, Tromsø Havn de resterende 49 %.