Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertKraftkonferansen 2021

Kraftkonferansen 2021

[post_published]

Takk til alle deltakere, foredragsholdere, moderatorer, Slipen Scene, Rognan Hotell, Lydteamet og DroneNord for en fantastisk gjennomføring av Kraftkonferansen 2021.

Foto: Slipen Scene/Blåfrostfestivalen

7.-8. september arrangerte BRUS sammen med Sparebank1 Nord-Norge, Salten Kraftsamband, Siso Energi, Bodø Energi, Indre Salten Energi, Troms Kraft og Dragefossen Kraftkonferansen 2021. 130 ledere innen energi og industri samt næringsliv for øvrig var samlet på Slipen Scene til faglig innhold og en sosial møteplass.

Her finner du presentasjonene fra Kraftkonferansen 2021:

Festmiddag Kraftkonferansen 2021Foto: Slipen Scene / Blåfrostfestivalen

Panelsamtale Kraftkonferansen 2021Fra venstre: Sigurd Gaarde Lange, Geir Voster, Finn Kristian Aamodt, Kjetil Lund, Torstein Sjøtveit og Knut FolkestadFoto: Slipen Scene / Blåfrostfestivalen

Her kan man skrive kilder.