Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertNå utvider CargoNet togtilbudet på Nordlandsbanen

Nå utvider CargoNet togtilbudet på Nordlandsbanen

06/10/2021

I 2019 var det umulig. Nå utvider CargoNet togtilbudet på Nordlandsbanen.

Det umulige er ikke umulig, det tar bare litt lenger tid, er ett av Bodøregionens Utviklingsselskap visjoner. Dette var utgangspunktet i de første møtene når næringslivet og fremsynte politikere løftet forslaget om å bygge en helt ny flyplass i Bodø tilbake i 2011.  For bare to år siden ble også næringslivet i møter med samferdselsmyndighetene fortalt at det nærmest ville være umulig å få på plass flere avganger på Nordlandsbanen med mer enn to daglige avganger. Men for ca. ett år siden økte CargoNet fra to til tre avganger på Nordlandsbanen. Og nå annonseres det et fjerde tog. Det umulige var ikke umulig, det tok bare litt tid.

«Dette er fantastiske nyheter og den store vinneren er næringslivet i Nord-Norge. Dette viser hvor viktig det er at man i Nord-Norge jobber for et felles mål. Dette bidrar til å redusere trailertrafikken med tusenvis av vogntog langs vegene våre, og det sikrer økt verdiskaping i landsdelen. At vi nå får en fjerde daglig avgang bidrar til stor verdiskaping i regionen vår og til tryggere veier når vi nå får flyttet mer gods fra vei til jernbane, og forhåpentligvis mange nye arbeidsplasser.» Sier adm. dir. i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Tilbudet økes i første omgang med én ukentlig avgang fra november for så å øke frekvensen suksessivt og i månedsskifte februar/mars er det planlagt fire daglige avganger i begge retninger på Nordlandsbanen. Dette bidrar til at kapasiteten er tilnærmet doblet i løpet av et år.

Bærekraftige transportløsninger

Med økende behov fra næringsmiddelkjedene, oppdrettsnæringen, og ikke minst etterspørselen etter bærekraftige transportløsninger har det bidratt til behov for økt kapasitet og at CargoNet nå sammen med kundene har besluttet å øke med ytterligere en daglig avgang på Nordlandsbanen.