Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertBRUS feirer 10-årsjubileum

BRUS feirer 10-årsjubileum

[post_published]

Tirsdag 23. november feiret BRUS 10-års jubileum sammen med eiere og samarbeidspartnere i Stormen Konserthus. 

Odd Emil Ingebrigtsen og Kjell Ivar Helgesen tar oss gjennom BRUS sine første 10 år.

BRUS ble etablert i 2011 av det private næringslivet for å bidra til å skape større verdiskaping i regionen og bidra til økt antall arbeidsplasser. I 2013 fikk BRUS sin første ansatte, Odd Emil Ingebrigtsen til å lede selskapet og selskapet har gått fra 10 eiere i 2011 til og nå ha 40 eiere fra Tromsø i Nord til Rødøy i sør. Under mottoet “det som er bra for min region, er også bra for min bedrift” bidrar selskapene til utvikling til det beste for regionen.

Gjennom 10 år har BRUS oppnådd flere milepæler, hvor en av de største er Ny By – Ny Flyplass prosjektet, hvor man har snudd nedleggelse av kampflybasen til en positiv mulighet med flytting av flyplassen og utvikling av en helt ny bydel midt i sentrum av Bodø. Men også milepæler som at vestfjordsambandet nå skal gå på hydrogen, at vi har gått fra 2 til 4 tog på Nordlandsbanen og vi er blitt en attraktiv regionen hvor flere store selskaper ser på å etablere seg. Det har skjedd mye i Bodø de siste 10 årene, og det skal skje mye de neste 10.

Et par personer som har hatt stor betydning for BRUS og den jobben som er gjort i regionen er Odd Emil Ingebrigtsen som ledet selskapet fra 2013 til 2018 og Kjell Ivar Helgesen som var med å etablere BRUS og har vært ansatt i selskapet. Takk for innsatsen dere har lagt ned.

Vi avsluttet en fantastisk kveld med å kåre årets BRUS-ambassadør. Et selskap som har gjort en utmerket innsats for Bodøregionen det siste året.

Årets BRUS-ambassadør

Årets BRUS-ambassadør har gjort en utmerket innsats for Bodøregionen. En familieeid bedrift som alltid har brydd seg om at de ansatte- og potensielt nye ansatte skal ha det fint, og å være inkludert. Selskapet var også en av BRUS sine stiftere, og kanskje selve stifteren. En bedrift som vi er veldig stolte av. De går frem som et forbilde, og som investerer i hele regionen. Og da snakker vi om Nordland som region, med forretninger fra Trøndelag i Sør, til Andøy i Nord, har de herredømme i sin bransje i Nord-Norge. Deres visjoner for å sikre mennesker i utenforskap jobb, er de kanskje best i landet på. Fremtiden i Nord vil ikke være mangel på jobb, men mangel på folk til å gjøre jobbene. Her går årets prisvinner foran. Selskapet er også aktive på å utvikle- og ta i bruk nye teknologiske løsninger, og er en flott ambassadør for BRUS. Årets ambassadørpris tildeles Nordvikgruppen. Gratulerer så mye.

Om Nordvik Gruppen

I Nordvik Gruppen inngår selskapene Nordvik AS, Nordvik CAR AS, Nordvik Mobility AS, Nordvik Eiendom AS og M Nordvik AS. Konsernet forventer å passere 1,5 milliarder kroner i omsetning og selge rundt 4000 nye og brukte biler i inneværende år. Nordvik Gruppen består av bilforhandlere, bilverksteder og bilskadeverksteder i Trøndelag, Nordland og Troms.

Takk til Stormen Konserthus for at vi fikk feire våre 10 år i byen storstue og takk for det gode samarbeidet

Thor Allan Nordvik fra Norvikgruppen, årets BRUS-ambassadør. Foto: Drone Nord

Her kan man skrive kilder.