Årskavalkade 2021

24/12/2021

2021 har vært et berikelsesfult år og vi har gjennomført konferanser og møteplasser, arbeidet med flere forskjellige prosjekter, fått nye partnere med på laget og utvidet våre samarbeid. Vi har laget en kort oppsummering av året. 

Ny by - ny flyplass

Vi har gjennom det siste året jobbet med innspill til utvikling av den nye bydelen. Kommuneplanprosessen er godt i gang og når jobber vi med innspill til planen som skal behandles våren 2022. Nå ser vi fram til kontraktsutlysning til bygging av flyplassen i Q1.

Urban Industri

For å øke verdiskapingen og utviklingen i ny bydel har BRUS sammen med Bodø Kommune, Norsk Industri og DNB laget en mulighetsstudie på urban industri. Her er det store muligheter for nye arbeidsplasser i årene framover. Les mer her.

Jernbane

BRUS med godt samarbeid, har jobbet for å få til flere avganger på Nordlandsbanen. Fra 2022 blir det 4 avganger, men vi gir oss ikke der. Vi vil jobbe for at vi i løpet av 2022 skal opp på 6 daglige avganger på Nordlandsbanen. Ler mer her.

Næringsetableringer

BRUS har aldri før mottatt så mange henvendelser om etableringer enn i 2021. Regionalt samarbeid med blant annet Salten for Power og koblingen mellom Rana og Bodø er bare noen av suksesskriteriene for dette. I årene foran oss er vi sikre på at vi vil få mange nyetableringer i Bodøregionen på bakgrunn av dette arbeidet.

Salten for Power

I 2021 utviklet BRUS Salten for Power i samarbeid med 11 kommuner i Salten. Målet var å markedsføre regionen som en attraktiv region for industrietableringer. Dette har bidratt til å samle regionen, samtidig som vi er langt mer attraktive som region for større etableringer.

Hydrogen

Vestfjordsambandet ble vedtatt å gå på hydrogen fra 2024. BRUS har vært sentral i jobben og har tett dialog med hydrogenaktørene på dette. I november 2021 ble Torghatten valgt som rederi og i februar 2022 velges leverandør av hydrogen. Det vil sikre nye arbeidsplasser i vår region.

Internship

BRUS har sammen med blant annet Handelshøgskolen på Nord Universitet fått i gang et internship-program. Gjennom programmet får studenter verdifull praksis og arbeidserfaring, og stifter bekjentskap med nye og potensielt fremtidige arbeidsgivere. Bedriftene på sin side, får muligheten til å knytte til seg studenter som allerede er godt i gang med studieløpet, og som innehar spesialisert kompetanse innenfor fagområdene økonomi, ledelse og forretningsutvikling. Les mer her.

Master i informatikk

BRUS er nå i sluttfasen for å få etableringen av en master i informatikk. Med gode bidrag fra næringslivet og et godt samarbeid med Universitetet i Tromsø ser det lovende ut for å få i gang et masterstudie fra høsten 2023, og enkeltemner fra høsten 2022. Vi ønsker å takke våre eiere som har vært med å bidratt her.

Nye partnere

I løpet av 2021 har BRUS fått 4 nye partnere med på laget. Vi er stolte av at selskaper som Opscom Systems, Siso Energi, Troms Kraft og ATEA ønsker å ta del i BRUS og være med på verdiskapingen i Nord. Vi ønsker dem velkommen og gleder oss til videre samarbeid.

Bodø Lufthavnutvikling (BLU)

BLU er et heleid datterselskap av BRUS. Selskapet har en strategisk posisjon med å sikre nye direkteruter til og fra Bodø Lufthavn, og få økt verdiskapning i virksomhet som har med dagens lufthavn å gjøre, samt få innovasjon og vekst i mulighetsrommet med byggingen av ny lufthavn. Selskapet har som mål å aktivt skape nye forretningsmodeller innen smart teknologi og grønn luftfart.

Grønn Luftfart - Energi i Nord

Energi i Nord var én av totalt 2 klynger som fikk arenastatus. Gjennom Arenaklyngen “Energi i Nord” skal Bodø Lufthavnutvikling sammen med et partnerskap i Nord-Norge arbeide for å posisjonere Nord-Norge som en naturlig arena for testing og utvikling av ny teknologi og utvikle bærekraftig og fornybart drivstoff til luftfarten. Les mer her.

Flyfrakt - project air cargo Bodø

Torsdag 22. april tok Qatar Airways for første gang av fra Bodø der vi sammen med Widerøe Ground Handling har fått på plass en velfungerende sjømatterminal fra Bodø. Vi jobber nå for flere avganger av sjømat direkte ut til verdensmarkedene fra Bodø. Les mer her.

Advansia

BRUS har over tid arbeidet med Advansia med mål om å få dem til å etablere seg i regionen. I høst kom gladnyheten at de har besluttet en etablering. Advansia er et av de største prosjektlederfirmaene i Norge og skal ha prosjekt- og byggeledelsen på ny flyplass og ny stadion i Bodø.

Rekruttering

BRUS vil sammen med aktører rette fokus på internasjonal og nasjonal rekruttering av kompetent arbeidskraft til regionen. Vi har et mulighetsrom nå med Europeisk Kulturhovedstad hvor Europas øyne vil være på Bodø. Dette må vi utnytte.

MotNor-konferansen

BRUS har sammen med Personalhuset, Jobbnorge, Amedia og Bodø i Vinden planlagt konferansen, Mot Nor som har fokus på å tiltrekke, utvikle og beholde de flinkeste folkene her i nord. Konferansen var planlagt gjennomført i 2021, men grunnet korona har den blitt utsatt flere gangen. Dato for gjennomføring er nå satt til 10. mai 2022. Les mer her.

Kraftkonferansen

7.-8. september arrangerte BRUS Kraftkonferansen sammen med våre eiere fra energibransjen. Konferansen ble arrangert på Slipen Scene, Rognan og ble en stor suksess. Kraftkonferansen har som mål å synliggjøre betydningen nett, kraft og industrimuligheter har for fremtidig verdiskapning og nye arbeidsplasser i en elektrisk fremtid. Neste års konferanse blir 6.-7. september. Les mer her.

Samferdselskonferansen

23. november arrangerte BRUS Samferdselskonferansen på Fauske sammen med Fauske Næringsforum, Salten Regionråd, NHO og Innovative Anskaffelser (LUP). Tema for konferansen var Nasjonal og Regional Transportplan og hvordan kan nye samferdselsløsninger styrke Salten og landsdelen.

Blå uke - Hovedkonferansen

Blå Uke er en festival fylt med faglige arrangementer, i samspill med kultur- og opplevelsesnæringen – med havet i fokus. BRUS hadde ansvaret for hovedkonferansen under Blå uke som ble digital pga. koronasituasjonen. Tema for konferansen var “Havets rolle i global matforsyning”. Les mer her.

Trykktanken digitalisering

BRUS arrangerte Trykktanken Digitalisering sammen med Co-Founder og KPB. Trykktanken er et akseleratorprogram mot etablert industri og næringsliv med formål om å sette fart og retning på forretningsmuligheter med internasjonalt potensiale. Vi fulgte 4 spennende caser over et par måneder, hvor vi bidro til videreutvikling av konsept og forretningside.

Ny by festivalen

Onsdag 9. juni arrangerte BRUS sammen med Bodø Næringsforum og Bodø Kommune en workshop for næringslivet med tema om hva den nye bydelen skal inneholde og hvilke unike muligheter vi nå står ovenfor å kunne skape en helt ny by.

Europeisk kulturhovedstad

Sammen med Bodø 2024, Stormen Konserthus, NHO Nordland, Innovasjon Norge, Visit Bodø og Bodø Næringsforum Samarbeider vi om at ECOC skal gi store synergier og høy verdiskaping både før, gjennom og etter 2024, i hele Bodøregionen.

SIKT

I oktober ble SIKT-konferansen gjennomført i Bodø. SIKT er en konferanse initiert av H.K.H. Kronprins Haakon hvor han inviterer 200 talenter mellom 20-40 til konferanse. Årets konferanse var i Bodø med temaet: muligheter. BRUS var samarbeidspartner og initiativtaker til at konferansen ble gjennomført i Bodø. Les mer her.

10-års jubileum

For 10 år siden ble BRUS etablert av næringslivet i Salten. 23 november feiret vi sammen med våre eiere og samarbeidspartnere. Takk til alle som var med å gjorde kvelden til en unik fest .

Årets BRUS-ambassadør 2021

Årets ambassadørpris tildeles Nordvikgruppen. Deres visjoner for å sikre mennesker i utenforskap jobb, er de kanskje best i landet på. Fremtiden i Nord vil ikke være mangel på jobb, men mangel på folk til å gjøre jobbene. Her går årets prisvinner foran. Selskapet er også aktive på å utvikle- og ta i bruk nye teknologiske løsninger, og er en flott ambassadør for BRUS. Les mer her.

Innsikt

I 2021 har vi gjennomført 10 Innsikt med ulike dagsaktuelle temaer. Innsikt har vært gjennomført digitalt og nå i høst har vi også hatt fysiske Innsiktsmøter. Innsikt er en nettverksarena som arrangeres sammen med BNF, Bodø kommune, Nord Universitet, Innovasjon Norge og nå også NHO.

Våre aksjonærer

Vi ønsker å rette en stor takk til våre flotte aksjonærer og samarbeidspartnere for engasjementet som er skapt og de initiativ som er tatt. Det er i fellesskap vi kan skape utvikling og vi setter pris på at aksjonærene våre deler vårt motto: “det som er bra for min region er også bra for min bedrift”.

Riktig god jul og godt nyttår

Vi i BRUS ønsker med det dere alle en riktig fin jul og et godt nyttår. Vi ser fram til et nytt år med mange spennende prosjekter og muligheter for videre utvikling. Og er det noe vi kan bidra med, ikke nøl med å ta kontakt.

Mvh

Elnar, Kristin og Kjell Ivar