Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterIT-giganten ATEA + BRUS = SANT

IT-giganten ATEA + BRUS = SANT

29/12/2021

Et nytt kraftfullt partnerskap ble 14. desember tegnet mellom ATEA & Bodøregionens Utviklingsselskap AS -BRUS.

F.v: Elnar Remi Holmen, adm. dir. BRUS og Roger Hansen, ATEA.

Bodø har etter hvert som IT-næringen har vokst blitt betegnet som IT-byen Bodø og Bodøregionen er en av landets største voksende regioner når det kommer til digitalisering og utvikling innen IT. Næringen sysselsetter over 1000 årsverk i 2021 og er en av regionens størst voksende næringer og omsatte for nesten 2 mrd. Kr. i 2020. Næringen har på de siste fem årene 10-doblet seg i vekst i både sysselsetting og omsetning. En av gigantene innenfor næringen i Nord Norge er ATEA med avdelingskontor i Bodø, med hovedkontorfunksjoner for hele landsdelen. ATEA er en av de mest fremoverlente og viktigste leverandører til både privat og offentlig sektor i Nordland og Bodøregionen, og de inngår nå et samarbeid med Bodøregionens Utviklingsselskap, BRUS.

«Vi ønsker å inngå et formelt samarbeid med BRUS for å løfte arbeidet med verdiskaping i regionen. Vi tar et større eierskap til utviklingen og er med på å bidra til å løfte landsdelen. Det er mye spennende som skjer i regionen og vi føler det er naturlig å ta del i dette arbeidet. I tillegg har BRUS vært pådrivere i arbeidet både for næringsutvikling, men også utvikling innen kompetanse og rekruttering til næringen vår, noe som er sårt trengt i vår region.» sier Roger Hansen, påtroppende daglig leder Nordland, i ATEA

«Vi er stolte over å få et så solid og kraftfullt selskap som ATEA med på vårt lag. ATEA er en gigant innenfor næringen med en misjon om å bygge Norge med IT. De er en stor og betydelig verdiskaper i regionen vår. Vi ønsker å knytte et sterkere samarbeid slik at vi sammen kan jobbe for enda større vekst og verdiskaping i Nord», sier Elnar Remi Holmen, adm. dir. BRUS.

Om ATEA

ATEA er et ledende IT-selskap i Norden og Baltikum med mer enn 7000 medarbeidere hvor 1650 av disse er i Norge. Med kontorer i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia og Estland omsetter selskapet for nærmere 40 mrd. NOK i 2020. Seksapet har kontor i Bodø med snart 30 medarbeidere som blant annet har Bodø kommune som en av sine største kunder. ATEAs samfunnsoppdrag og misjon er å bygge Norge med IT.