Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNå må vi satse på næringsutvikling og urban industri i kommuneplanens arealdel

Nå må vi satse på næringsutvikling og urban industri i kommuneplanens arealdel

25/02/2022

BRUS sammen med Bodø Næringsforum og NHO Nordland har levert innspill til Kommuneplanens arealdel 2022-2034 og kommuneplanen for ny bydel Hernes. 

Foto: Asplan Viak og DRMA, Urban Industri

BRUS, Bodø Næringsforum og NHO Nordland har på vegne av næringslivet i Bodøregionen levert innspill til kommuneplanens arealdel og kommuneplanen for ny bydel Hernes. I forkant av høringsinnspillene har vi hatt en rekke innspillsmøter med næringslivet i Bodø. Innspillene våre representerer derfor hele bredden fra næringslivet og vi håper nå at både administrasjonen og politikerne i Bodø bystyre vil lytte til våre innspill og forslag.

Ny By Ny Flyplass - Kommuneplanen for bydel Hernes

Ny By – Ny Flyplass er et av de viktigste by- og samfunnsprosjektene som er under realisering for Bodø, regionen og landsdelen fremover. En av de viktigste innspillene fra næringslivet til utviklingen av den nye bydelen er at det må avsettes nok areal til næringsaktivitet. Her kan urban industri være løsningen som vil kunne skape nye næringsarbeidsplasser ved å se på sameksistens – mixed use – mellom boligområder, næringsområder og industriområder der man kan se synergieffekter av å nettopp skape noe sammen uten at det forringer by- og bokvaliteter.

«Når vi nå er i gang med planlegging av Ny By Ny Flyplass, er det viktig at vi tenker framover og legger til rette for fremtidig næringsutvikling. Vi må legge til rette for å skape flere arbeidsplasser med særlig høy verdiskaping. Derfor mener vi at satsing på Urban Industri i den nye bydelen er viktig. Vi mener også at man bør flyttet dagens fergeforbindelse til Vestfjorden ut av til Langstranda, og at man legger til rette for en fremtidig kobling med jernbane ytterst i Vest. Dette vil bidra til å skape mange nye arbeidsplasser og et fremtidsrettet næringsliv i Bodøregionen.» Sier adm. dir. i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Kommuneplanens arealdel 2022-2034

De viktigste punktene til våre innspill i kommuneplanens arealdel er:

  1. Det må være et langt større fokus i planen på å legge til rette for økt jobb og verdiskaping i planen, da dette gir grunnlaget for et levende lokalsamfunn. Det er i dag for lite hensyntatt med nye arealer til næringslivets voksende behov generelt.
  2. Det er alt for mange «innstramminger» og detaljstyring i bestemmelser for bygg, anlegg handel osv.
  3. Den nye kommuneplanen må ikke bidra til store kostnads- og prisøkninger i utvikling og bygging av fremtidens by i Bodø. Bodø har allerede den høyeste prisveksten i landet. Da må vi ikke detaljstyre oss inn i en fremtid som øker kostnadene dramatisk.
  4. Vi må utvikle byen vår, ikke begrense mulighetene våre.
  5. Vi har store muligheter for å skape fremtidens nye arbeidsplasser. Vi må derfor sikre nærings- og samfunnslivet nye attraktive arealer hvor vi bygger fremtidens nye smarte og innovative arbeidsplasser. Samtidig skal vi ta vare på, og utvikle den eksisterende byen vår.
  6. Vi har store muligheter. Derfor må kommunen og næringslivet samarbeide og gjøre dette lønnsomt og fornuftig.

«Vi må sørge for at vi legger til rette for fremtidig næringsutvikling og ikke detaljstyre og legge begrensninger som gjør det vanskelig for innovasjon. Det er stort behov for næringsarealer også i tiden før ny bydel står klart.» Sier Holmen.