Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertNæringslivet i Bodøregionen møtte Næringsminister Jan Christian Vestre

Næringslivet i Bodøregionen møtte Næringsminister Jan Christian Vestre

08/02/2022

Tirsdag 8. februar ankom Næringsminister Jan Christian Vestre næringslivet i Bodøregionen for å snakke om Ny By - Ny Flyplass og byutviklingsprosjektet Ny By Bodø med særskilt fokus på "urban industri". 

F.v. Elnar Remi Holmen, adm. dir. BRUS, Merete Nordheim, adm. dir. Bodø Næringsforum, Ordfører Ida Pinnerød, Næringsminister Jan Christian Vestre og Daniel Bjarmann Simonsen, regiondirektør NHO Nordland.Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Tirsdag 8. februar møtte næringsminister Jan Christian Vestre næringslivet i Bodøregionen ved NHO Nordland. Bodø Næringsforum og Bodøregionens Utviklingsselskap på Bodø Lufthavn for å snakke om Ny By – Ny Flyplass og «urban industri».

Første post på besøket, dog noe forsinket etter et kansellert fly på grunn av snøværet på Helgeland, ankom næringsministeren Bodø. Etter å ha kjørt over Saltfjellet møtte statsråden ordfører, Ida Pinnerød, sammen med Avinor og et samlet næringsliv på Bodø Lufthavn.

Det var klar tale fra næringslivet og ordfører, det haster å komme i gang med Ny By – Ny Flyplass-prosjektet og forventningene til at regjeringen følger den opprinnelige planen var en klar tilbakemelding til statsråden. Statsråden var krystallklar på at dette er et prosjekt, sitat; «dette må vi jo bare bygge», «og vi har stor forståelse for at næringslivet trenger forutsigbarhet», sier Vestre.

Haster

En utsettelse som Avinor legger opp til, vil få konsekvenser for framtidige planer og framdrift og store investeringer, samtidig som nærings- og samfunnslivet først vil kunne gå i gang med næringsutvikling av byområdet nærmere 2030. Derfor haster det med et vedtak om utbygging så raskt som mulig.

Det var svært gode tilbakemeldinger fra næringsministeren og han var tydelig at prosjektet skal realiseres og at det skal følge den opprinnelige planen. Statsministeren lovet at prosjektet skal realiseres på planen, forrige torsdag. Det gir oss tilgang på næringsarealer og muligheter for videre utvikling som igjen vil bidra til stor verdiskaping og mange nye arbeidsplasser, sier adm dir i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Et fyrtårnprosjekt BRUS har lansert, og finansiert sammen med Bodø kommune, DNB og Norsk Industri, er mulighetsstudien «Urban Industri».

Sammen med et sterkt partnerskap har vi store ambisjoner om å realisere urban industriutvikling i den nye bydelen, der vi kan skape nye arbeidsplasser som gir større verdiskaping for samfunnet. En kuriositet er at studien også inspirert av Vestre’s planer om en treindustrifabrikk på Østlandet ved Kongsvinger, før han ble minister, sier Holmen.

Nå venter vi på regjeringen og AVINORs endelige beslutning skal komme, den håper vi kommer veldig raskt, slik at vi kan skape fremtidens arbeidsplasser i Bodøregionen.

Om URBAN INDUSTRI

«Det grønne skiftet» innebærer at vi må finne nye måter å tilrettelegge for arbeidsplasser der folk bor. Urban industri ser på løsninger for sameksistens mellom industri/produksjon og næring, handel, bolig og fritid. Kan man flytte industri eller etablere ny industri i byer og tettsteder? BRUS sammen med Asplan Viak, DRMA, Bodø Kommune, DNB og Norsk industri har laget en mulighetsstudie om urban industri som ser på hvordan tilrettelegg for industri i den nye bydelen, Hernes, som skal bygges etter flytting av flyplassen i Bodø.

Her kan du lese mulighetsstudiet.

Ordfører Ida Pinnerød sammen med Næringsminister Jan Christian Vestre.