Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNytt samarbeid mellom Ranaregionen og Bodøregionen

Nytt samarbeid mellom Ranaregionen og Bodøregionen

07/02/2022

Haaland går inn på eiersiden i utviklingsselskapet BRUS - Bodøregionens Utviklingsselskap AS - og knytter tettere samarbeid mellom Bodø og Rana. 

F.v. Espen Haaland og Elnar Remi HolmenFoto: BRUS

I 2016 etablerte selskapet fra Mo I Rana, Haaland seg i Bodø, som siden har hatt en formidabel vekst i landsdelen. Allerede i 2019 passerte selskapet 100 ansatte i Bodøregionen. I dag sysselsetter de over 200 personer og er en av regionens største arbeidsgivere innen sitt felt.

Januar i år besluttet Haaland Holding AS og gå inn på eiersiden i utviklingsselskapet BRUS – Bodøregionens Utviklingsselskap. Haaland er en verdiskaper og samfunnsaktør som er viktig for landsdelen og er i stor vekst.

Bodø og Rana signerte en strategisk samarbeidsavtale tilbake i 2020 for å knytte regionene tettere sammen og bidra til verdiskaping på tvers. Dette strategiske partnerskapet vil være med å styrke Nordland, Ranar- og Bodøregionen.

«Vi går nå inn i BRUS for å være med å styrke arbeidet med etableringer og utvikling i fylket vårt. For noen år siden etablerte vi oss i Bodø og har nå kontorer både i Bodøregionen og i Ranaregionen. Det er mye som skjer i begge regionene med nye flyplasser og store industrietableringer. Dette ønsker vi å være en del av og bidra til verdiskapingen.» Sier Espen Haaland, Haaland Holding AS.

 «Vi er stolte over å få en aktør som Haaland inn på eiersiden i BRUS. Med sterk knytning til både Rana- og Bodøregionen og et ønske om stadig utvikling er de den perfekte match for oss i tiden som kommer med de utviklingsprosjektene som er i fylket vår» sier adm. dir. i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Om Haaland

Haaland er en teknisk totalleverandør med kontoret i Bodø, Mo i Rana, Mosjøen og Fauske. Konsernet sysselsetter over 200 ansatte i regionen. Haaland har bidratt til flere nyetableringer og er en støttespiller for kultur og idrett.