Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterBodø Lufthavnutvikling med på banebrytende tysk-norsk samarbeid i Nord-Norge.

Bodø Lufthavnutvikling med på banebrytende tysk-norsk samarbeid i Nord-Norge.

[post_published]

Bodø Lufthavnutvikling er med i Arenaklyngen Energi i Nord som nå inngår samarbeid med den tyske flyprodusenten Deutsche Aircraft (DA) om å gjøre norsk luftfart utslippsfri.

Foto: Deutsche Aircraft

Bodø Lufthavnutvikling har vært prosjektleder og pådriver i klyngens arbeid for Grønn Luftfart. Med mål om å skape internasjonale samarbeid for utvikling og testing av ny teknologi og bærekraftig og fornybart drivstoff til luftfarten. Nå løftes satsing på grønn luftfart opp fra store ambisjoner, til konkret handling.

“BLU og Energi I Nord har gått foran for at Nord-Norge, skal bli en testarena for ny teknologi og bærekraftig drivstoff innen Grønn Luftfart. Vi er stolte over å inngå samarbeid med en aktør som Deutsche Aircraft. De er ledende i sitt arbeid i Europa og dette samarbeidet vil være med å sette Nord-Norge på kartet. I et forpliktende samarbeid skal DA teste ut et av deres fly for eksempel mellom Bodø og Lofoten og Nord-Norge for øvrig, mens vårt mål er å produsere mer bærekraftig drivstoff og hydrogen i Nord,” sier adm. Dir. Bodø Lufthavnutvikling, Elnar Remi Holmen.

I november 2021 var Bodø Lufthavnutvikling sammen med Energi i Nord representert på en av Europas største luftfartsmesser, Inter Airport Europe, i München. Her var målet å komme i kontakt med internasjonale aktører innen luftfart for å se på områder for samarbeid i arbeidet med klimanøytral luftfart. En av aktørene man innledet samtaler med var Deutsche Aircraft.

Deutsche Aircraft og Energi i Nord har nå inngått et strategisk samarbeid hvor formålet er å samarbeide om utvikling av teknologi og drivstoff for utslippsfri luftfart. Samarbeidet har potensialet til å raskt kunne bidra til vesentlige reduksjoner i klimafotavtrykket i nordnorsk luftfart gjennom bruk av lav-karbon elektrofuel. Videre vil samarbeidet på lengre sikt kunne bidra til å gjøre luftfarten helt klimanøytral.

«Dette samarbeidet vil potensielt kunne bidra til 100-vis av industri- og teknologiarbeidsplasser i Nord-Norge innen industri som leverer energi til flyplasser og flyaktører” sier Holmen.

Fordeler i prosjektet

  • Partnerskapet i klyngen Energi i Nord kan tilby overskudd av rimelig, fornybar energi og den nødvendige infrastrukturen for å skalere opp produksjonen av lav-karbon elektrofuel.
  • Deutsche Aircraft er, som tysk produsent av turboprop fly, ledende i utviklingen av 100% elektrofuel-tilpassede fly.
  • Samarbeidet legger grunnlag for på sikt å fjerne luftfartens klimafotavtrykk, noe som er særlig viktig i Nord-Norge hvor regional luftfart er en kritisk infrastruktur.

Ved å gjennomføre test-flygninger og jobbe med den infrastrukturen som er nødvendig for å produsere elektrofuel, vil samarbeidspartnerne legge grunnlaget for at Nord-Norge kan bli ledende både nasjonalt og internasjonalt i energiomstillingen som luftfarten nå står ovenfor. Partene samarbeider også med prosjektet “Lofoten de Grønne Øyene” et prosjekt i regi av Lofotrådet, Visit Lofoten og Lofotkraft, som blant annet har utarbeidet et veikart for å gjøre øygruppen klimanøytral. I dette veikartet er utslippsfri luftfart et vesentlig element og Lofoten vil med stor sannsynlighet være blant de første destinasjonene for flygninger med utslippsfri drivstoff. Med kortbanenettet i Nord-Norge, med større regionale flyplasser i Nord, med Helgeland, Salten, Lofoten & Vesterålen, Troms og Finnmark, med komparative miljø skal Nord-Norge bli ledende i internasjonal regional grønn luftfart.

Om Deutsche Aircraft og Energi i Nord

München-baserte DA utvikler lav-utslipps fly tilpasset regional luftfart. DAs fly er basert på Dornier DO328 plattformen som er en velkjent flytype i regional luftfart over hele verden. Dornier 328eco vil muliggjøre nær klimanøytral flygning i under 50 seters markedet med sin ledende teknologi som er fullt ut kompatibel med elektrofuel. Utover arbeidet med D328eco, utvikler DA helt ny fremdriftsteknologi basert på hydrogen for fremtidige flymodeller.

Energi i Nord er en industriklynge med hovednedslagsfelt i Nordland, Troms og Finnmark. Blant klyngens nærmere 60 medlemmer finner vi noen av de ledende kraftselskapene i nord, en rekke teknologi-leverandører, hydrogen og ammoniakk-produsenter, selskaper innen luftfartssektoren, universiteter og andre FoU-institusjoner, logstikkaktører, samt flere kommuner. Klyngens formål er å bidra til å akselerere energiomstillingen og gjennom det skape forretningsmuligheter for klyngens medlemmer.