Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterLansering av masterutdanning i informatikk i Bodø

Lansering av masterutdanning i informatikk i Bodø

[post_published]

Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) har vært prosjektleder og koordinator mellom næringslivet i Bodøregionen og UiT-Norges Arktiske Universitet i samarbeid med IT-Forum i arbeidet med å få etablert en masterutdanning innen informatikk i Bodø. Nå er det offisielt: fra høsten 2023 er den endelig på plass, kan rektor ved UiT, Dag Rune Olsen melde.

Foto: f.v. Elnar Remi Holmen, BRUS, Kristin Haugen, BRUS, Johanne Aadde, IT-Forum, Rikke Gürgens Gjærum, UiT, Dag Rune Olsen, UiT, Camilla Brekke, UiT, Anders Andersen, UiT, Kjell Ivar Helgesen, BRUS, Helge Fredriksen, UiT og Terje Fallmyr, UiT.

Fra høsten 2023 vil det være mulig å ta masterutdanning i informatikk i Bodø via UiT.

“UiT skal være tett på samfunnspulsen i hele Nord-Norge, og tilby forskning og kompetanse som landsdelen trenger. Vi er utrolig stolte over å kunne samarbeide med lokalt næringsliv om utviklingen av regionen” sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT.

IT-næringen har vært en av landsdelens viktigste og hurtigst voksende næringer som i dag sysselsetter over 1.000 årsverk. De siste 10 årene har omsetningen mer enn tidoblet seg og næringen omsatte for over 2 mrd. i 2020. Bare de siste årene har blant annet NRK, Skatteetaten og Husbanken etablert seg innen IT i Bodø.

IT-næringen er en av landsdelens viktigste og hurtigst voksende næringer.

Innen 2030 vil Norge trenge 66% flere IKT-arbeidstakere. En av landsdelens største utfordringer er at vi har en “hjerneflukt” av studenter som søker masterutdanning i andre regioner i landet enn Nordland. Erfaringsmessig blir 70 % av studentene igjen i regionen de fullfører utdanningen i.

“Hele 70% av dagens kull på UiTs bachelorutdanning innen datateknikk i Bodø sier at de ville søkt seg til en masterutdanning innen IT i Bodø. Det er en enorm etterspørsel etter denne kompetansen, både på masternivå og høyere. Endelig får vi etablert en campus i teknologifag med en fullverdig masterutdanning i vår region. Dette vil være vanvittig bra, ikke bare for Bodø, men for hele regionen og landsdelen,» sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Stor etterspørsel i næringen etter riktig kompetanse.

Det eksisterer et stort engasjement i Bodø og i næringen for å få en masterutdanning på plass, samt et skrikende behov etter flere kandidater og kompetanse i regionen.

Et samlet næringsliv i Bodøregionen går nå sammen med UiT om etableringen med bidrag i millionklassen, samtidig er det et mål å sikre at utdanningstilbudet får fast studiefinansiering over statsbudsjettet.

“Denne masteretableringen er avgjørende for at IT-næringen, og næringslivet generelt, skal kunne fortsette å vokse. Sammen med næringslivet bidrar vi felles med finansiering for å komme raskt i gang. Nå håper vi på politisk støtte for å sikre fremtidig finansiering til studieplassene. Dette sikrer vekst og verdiskaping i distriktene, sier prosjektleder i BRUS,» Kristin Haugen.

Arbeidet om denne etableringen har vært ledet av BRUS og prosjektleder Kjell Ivar Helgesen, sammen med Kristin Haugen.

«Det har vært viktig for oss å sikre ny kompetanse til en voksende næring i vår region. Dette vil sikre Bodøregionens og Nord-Norges konkurransekraft, og bidra til å kunne skape nye arbeidsplasser i distriktene. Nå er tiden inne for meg å trekke meg tilbake fra arbeidslivet, og jeg er glad for å ha fått vært med på denne reisen, sier Kjell Ivar Helgesen»

«Kjell Ivar har vært helt uvurderlig i denne jobben, og endelig kan jeg la han få lov til å tre inn i pensjonistenes rekker. BRUS takker Kjell Ivar for årelange bidrag til det beste for næringslivet i Bodøregionen, sier Elnar Holmen.»