Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertNå blir det ny flyplass i Bodø – regjeringen har funnet løsningen

Nå blir det ny flyplass i Bodø – regjeringen har funnet løsningen

[post_published]

Løsningen for ny flyplass i Bodø kan være på plass.

Foto: Asplan Viak, DRMA

I følge NRK har regjeringen funnet løsningen på finansieringen til Ny By – Ny Flyplassprosjektet.

Det har vært mye oppmerksomhet i media den siste tiden da Avinor i januar nok en gang valgte å utsette byggingen av en ny flyplass i Bodø. Det har vært signalisert ytterligere utsettelser og staten har varslet ny gjennomgang av store prosjekter. Det har derfor vært stor usikkerhet i Bodø rundt flyttingen av flyplass og utviklingen av ny bydel i Bodø.

Avinor er i utgangspunktet bedt om å bidra med 1,8 milliarder kroner, og i statsbudsjettet for 2022 er bidraget økt til 2,2 milliarder kroner. Nå har Avinor bedt regjeringen om ytterligere 350 millioner kroner, som de nå bevilger i revidert statsbudsjett.

Ny by – ny flyplass er et av de viktigste utviklingsprosjektene i Bodø, og i Nord-Norge. Flytting av dagens flyplass vil frigjøre enorme arealer som vil benyttes til næringsutvikling, boligutvikling og byutvikling og muliggjøre nyskaping av tusenvis av arbeidsplasser i landsdelen og i Bodø.

“Om dette stemmer, er det fantastiske nyheter at prosjektet sikres finansiering. Nå er det avgjørende at anbudskontraktene går ut så raskt som overhodet mulig. Vi håper at dette kan sikres flertall i Stortinget allerede før behandlingen i juni, slik at kontraktene nettopp kan gå ut”, sier adm. dir. i BRUS, Elnar Holmen.