Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterDialogkonferanse laks og sjøørret

Dialogkonferanse laks og sjøørret

22/06/2022

Tirsdag 30. august arrangeres Dialogkonferanse for laks og sjøørret i Beiarn. 

Dialogkonferansen jobber med å samle alle de ulike interessenter i bruk av elver med anadrom fisk i Salten, der formålet er å bedre dialogen mellom alle ulike interessenter.

Disse er blant annet havbruksnæringen, fritidsfiskere både i elv og sjø, elvelag, grunneiere, reiseliv innen fisketurisme, forskning, og energisektoren. Dialogkonferansen legges i år til Beiarn, hvor man i Beiarelva har jobbet systematisk med tiltak for å styrke den ville bestanden av laks og sjøørret.

Konferansen ble gjennomført for første gang i 2014 og årets konferanse er en videreføring av det etablerte møtestedet for presentasjon av aktuell kunnskap om laks og sjøørret, samarbeidsprosjekter og konkrete tiltak som kan styrke ville bestander av laks og sjøørret. Gjennom kunnskapsdeling og god dialog blant de ulike aktørene som deltar, ønsker man basert på erfaring fra Skjerstadfjorden og Beiarfjorden å utvikle en modell til bruk for andre fjordområder i landet. Planen for Salten som modellregion er at vi i fellesskap skal skape god dialog og godt samarbeid mellom både fisketurisme, villfisk og oppdrettsaktivitet.

Bakgrunn

Saltenregionen har viktige elver og fjordområder for laks og sjøørret, samtidig er havbruksnæringen viktig for både Norge og Nordlandssamfunnet. Saltenregionen har i kraft av kompetente bedrifter og FOU-miljøer, samt gjennom naturgitte fortrinn, alle forutsetninger for å bli en ledende region for bærekraftig utvikling av havbruk. Dette er i tråd med nasjonale ambisjoner. Interessekonfliktene er mange, og næringen har et omdømmeproblem som kun kan styrkes gjennom gode møteplasser, dialog og samarbeid. Saltenregionen har en unik mulighet til å ta en proaktiv rolle i å utforme en solid forankret og kunnskapsbasert strategi for hvordan regionen ønsker å utforme en solid forankret og kunnskapsbasert strategi for hvordan regionen ønsker å styre en videre sikker bærekraftig utvikling i havbruk. Dette innebærer et overordnet fokus på å sikre vekst og sunn utvikling i ville bestander av laksefisk og sjøørret.

Program

Saltenregionen har viktige elver og fjordområder for laks og sjøørret, samtidig er havbruksnæringen viktig for både Norge og Nordlandssamfunnet. Saltenregionen har i kraft av kompetente bedrifter og FOU-miljøer, samt gjennom naturgitte fortrinn, alle forutsetninger for å bli en ledende region for bærekraftig utvikling av havbruk. Dette er i tråd med nasjonale ambisjoner. Interessekonfliktene er mange, og næringen har et omdømmeproblem som kun kan styrkes gjennom gode møteplasser, dialog og samarbeid. Saltenregionen har en unik mulighet til å ta en proaktiv rolle i å utforme en solid forankret og kunnskapsbasert strategi for hvordan regionen ønsker å utforme en solid forankret og kunnskapsbasert strategi for hvordan regionen ønsker å styre en videre sikker bærekraftig utvikling i havbruk. Dette innebærer et overordnet fokus på å sikre vekst og sunn utvikling i ville bestander av laksefisk og sjøørret.

Meld deg på her

Her kan man skrive kilder.